واگویه ها 24

هیچکس همراه نیست

و تو،تنهای تنهایی

کوله بار سرنوشت بر دوش

و روان در جاده زندگی

هوشیار باش

که چه در کوله ات می گذاری

زیادی سنگینش نکن

حتی از چیزهای خوب

ممکن است سنگینی اش از ادامه راه منصرفت کند و از خستگی خوابت ببرد

دقت کن

کسی را جز خود نداری

هیچکس همراه نیست

می دانم…..

می دانم که درست نمی گویند،اگرچه خیلی زیادند.

می دانم که راه را درست نمی روند،اگرچه پرشتاب و با شوق می روند.

به تنهایی حریفشان نمی شوم،هر چه تلاش می کنم سر به سنگ کوفتن است.

کسی هم همراهم نیست،اگرچه روزی چند بار می گویند:هیچکس تنها نیست!

همه ظاهرا نگرانیم،اما یقینا همه راست نمی گویند چون کارها خوب پیش نمی رود.

چگونه می توان در چنین شرایطی یک سازمان را نجات داد؟

می ترسم خسته شوم و ناامید………..

خدایا،مرا دریاب.

واگویه ها(11)

سلام ای خوب سحرآمیز

سلام ای ساده و صادق

سلام ای شهپر دلها

دل آرام و دوای ما

سلام ای خوب من،یارا

تو با من همدل و همراه

به هر راه و به روز و شب

تو با من می شوی یاور

من اما غافلم از تو

چموش و کاهل و خودسر

مکن ترک من جاهل

که گر یکدم رها گردم

بسی آتش نهم بر جا

زنادانی و گمراهی

من از این دلخوشم جانا

که در کوره ره دنیا

تو راهم می بری با خود

و با دلگرمی این فکر

رها سازم وجود خود

میان این کهن دنیا

و می دانم که می دانی

که بر تو بسته ام امید

بسان مادری دلسوز

تو پیوسته نگه داری

وجود غافل من را

در این دالان تو درتوی پرغوغا

جملات پر ارزش

انسان ها معمولا تنها می مانند،چون به جای پل غالبا دیوار می سازند.

یک امروز،قدر دوفردا می ارزد.

یا چیزی بنویسید که ارزش خواندن داشته باشد،یا کاری کنید که ارزش نوشتن داشته باشد.

همیشه راست بگویید،آن وقت لازم نیست چیزی را به خاطر بیاورید.

هرگز کوچکترین فرصت را برای بسته نگه داشتن دهانتان از دست ندهید.

همراه خوب در جاده،کوتاهترین میانبر است.

شادترین نوع زندگی،زیستن در یک آینده پرمشغله است.

بهترین راه برای پیش بینی آینده،خلق آن است.

دل نوشته های سفر(1)

قسم به غربت آوارگان

و به یاد تنهایی محرومان از عشق

قسم به لذت دوست داشتن

و به یاد آنانکه در میان خودی ترین انجمن ها حقیرند

قسم به همدلی و همراهی و یاری

و به یاد تنهایان بیکس

قسم به قدرت خدا بر جهان

و به یاد همه فراموش شدگان درگاه الهی

قسم به دل شکفته از محبت یاری

و به یاد دل شکسته همه آوارگان دور از وطن

قسم به عشق و به معشوق و به یاد آنکه دل آرام گیرد از او

که برنگیرم دل از تو ای همراه

که برنگیرم دل از تو ای همدل

به نام او

به نام عشق،آن یار یگانه

به نام همدل و همراه و دانه

به نام آن غذای روح و جسمم

به نام بهترین و نور چشمم

چو در این جان ما نیروی عشق است

همه حال،نزد عاشق چون بهشت است

اگر روح خدا در جان ما هست

دگر ترسی زاهریمن،چرا هست؟

خدا در قلب انسان خانه دارد

خدا در روح آدم ریشه دارد

به یادش دل چو آرامش بگیرد

سرم آرام،به شب بالش بگیرد

خداوند رحمت بر عالمین است

چه غافل آنکه در بند زمین است