برچسب ها بـ ‘مشتاقان’

از نیما

دوشنبه, 13 فوریه, 2017

شدم رسوا که می‌‌بینم توام دیوانه می‌خواهی
به شمعت سوزم و دانم توام پروانه می‌خواهی
نیم عاقل نیم عاشق کیم؟ هیچم تو آگاهی
که گاهی آشنا خواهی گهی بیگانه می‌خواهی
کجا پویم که را جویم همی‌دانم همی گویم
که خود مجنون و لیلایی مرا افسانه می‌خواهی
تو هستی درد و درمانم تویی سرمایه جانم
مرا ای گنج پنهانم چرا ویرانه می‌خواهی
بساط آفرینش گشت دام راه مشتاقان
نمی‌بینم دگر صیدی که گویم دانه می‌خواهی
تو را ای نوربخش از تو به جز حسرت چه پیدا شد
که گه سر در بیابانی گهی کاشانه می‌خواهی