برچسب ها بـ ‘عشق’

تصویر نوشته ۲۰۳

سه‌شنبه, 9 مارس, 2021

بازهم از عشق

دوشنبه, 31 آگوست, 2020

بنویسید به دیوار سکوت،
عشق سرمایه ی هر انسان است
بنشانیدبه لب حرف قشنگ،
حرف بد؛ وسوسه ی شیطان است
و بدانیدکه فردا دیر است،
و اگر غصه بیاید امروز
تاهمیشه دلتان نابود است
پس بسازید رهی را که کنون،
تا به ابد سوی صداقت برود
و بکارید به هرخانه گلی،
که فقط بوی محبت بدهد

تصویر نوشته ۱۴۸

سه‌شنبه, 7 ژانویه, 2020

کلید توسعه ایران ۱۰

چهارشنبه, 30 اکتبر, 2019

برخی از جوانان ما الان می گویند: دین را رها کنیم،چون دینداران وضع درستی ندارند.
اگر مدعیان اخلاق بی اخلاق شدند،چکار کنیم؟اخلاق را به کناری می افکنیم؟
اگر به تفکیک نپردازیم،این همه سرمایه های ما را خواهد سوزاند،عشق را می سوزاند،چون بسیاری از مدعیان عشق،هوسبازند. علم را می سوزاند،چون دانشمندان وابسته،خدمه اهل زور و استبداد می شوند. آدم عاقل محتاج سنجش و تفکیک است،والا همه چیز خود را از دست خواهد داد.

دل نوشته ۲۲

شنبه, 28 سپتامبر, 2019

یکی نوشته بود:
بسیاری از مشکل ها حل می شد اگر رودر روی همدیگر حرف می زدیم،نه پشت سر هم!
و من می نویسم:
البته که پشت سر حرف زدن به هر صورت و شکلی،امری بسیار ناپسند است،اما گاهی اوقات رودر رو حرف زدن هم کا ر را بدتر و کینه ها را بیشتر می کند!
فقط می توانم بگویم:
زنده باد عشق که همه عیب ها را می پوشاند!

تصویر نوشته ۱۳۰

سه‌شنبه, 20 آگوست, 2019

دل نوشته ۱۵

شنبه, 10 آگوست, 2019

آدمی تنهاست!
تنها تر از زمانی که در غارها می زیست.
زندگی اجتماعی متمدنانه شهرها هم او را از تنهایی درنیاورد که هیچ،تنهاترش هم کرد!
آیا وجود حاضر غایب شنیده ای؟
خود در میان جمع و دلش جای دیگر است
اما مشکل این است که نمی دانی دل کجاست؟
من می دانم. دلت همینجا در درون سینه خود توست اما آنقدر زنگار گرفته و آلوده شده که سنگینی اش را کاملا احساس می کنی اما خودش را نه!
می دانی چرا؟
چون جنس دل ها تقلبی شده یا زنگارهای آلوده چنان دور ماده اولیه دلت را گرفته اند که مانع کارکرد اصلی آن شده اند.
می دانی ماده اولیه دل از چیست؟
از “عشق”!
علت عاشق ز علتها جداست
عشق اصطرلاب اسرار خداست

همراه عرفان ۲

چهارشنبه, 24 جولای, 2019

حاصل یک عمرتفکر:

زمین بهشت می شود ،روزیکه مردم بفهمند:
هیچ چیز عیب نیست جز قضاوت ومسخره کردن دیگران.
هیچ چیز گناه نیست جز حق مردم را ضایع کردن.
هیچ چیز ثواب نیست، جز خدمت به دیگران.
هیچ کس اسطوره نیست، الا در مهربانی و انسانیت.
هیچ دینى با ارزش تر ازانسانیت نیست.
هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشق.
هیچ چیز ماندگار نیست جز خوبى.