برچسب ها بـ ‘صميميت’

سه گانه ها

جمعه, 22 جولای, 2011

سه چیز در زندگی پایدار نیستند:

رویاها

موفقیت ها

شانس

سه چیز وقتی در زندگی از دست رفتند،باز نمی گردند:

زمان

گفتار

موقعیت

سه چیز ما را نابود می کنند:

تکبر

زیاده طلبی

عصبانیت

سه چیز انسانها را می سازد:

کار سخت

صمیمیت

تعهد

سه چیز بسیار ارزشمند در زندگی:

عشق

اعتماد به نفس

دوستان

سه چیز که در زندگی هرگز نباید آنها را از دست داد:

آرامش

امید

صداقت

خوشبختی زندگی ما،بر سه اصل استوار است:

تجربه از دیروز

استفاده از امروز

امید به فردا

تباهی زندگی ما نیز،بر سه اصل استوار است:

حسرت دیروز

اتلاف امروز

ترس از فردا

چگونه دعا کنیم؟

شنبه, 5 فوریه, 2011

 

به قول آلکسیس کارل در کتاب نیایش:

نیایش، اگر به صورت تهاجمی و مصرانه و مستمر انجام گیرد، به اجابت می رسد.

و به قول دکتر شریعتی:

آنگاه که “تقدیر” نیست و از “تدبیر”نیز کاری ساخته نیست، “خواستن” اگر با تمام وجود  و با بسیج همه اندام ها و نیروهای روح و با قدرتی که در “صمیمیت” است، تجلی کند، اگر همه هستی مان را یک “خواستن کنیم، یک خواستن مطلق شویم، و اگر با هجوم و حمله های صادقانه و سرشار از یقین و امید و ایمان” (بخواهیم)، پاسخ خویش را خواهیم گرفت.

ایمان نیرومند “می آفریند”. هر در فرو بسته ای که کلیدش در دست ما نیست، و با اثر انگشت مهارت، حیله، تدبیر و نبوغ بازشدنی نیست، با حمله تند و سرسختانه خواستنی که از قدرت اعجازگر یقین و عشق و اخلاص، حالت تهاجمی آمرانه گرفته باشد، فرو می شکند.

و به قول شاندل:

وقتی عشق فرمان می دهد، “محال” سر تسلیم فرود می آورد.

عیسی مسیح بر راهی می گذشت، نابینایی که از درد ” نادیدن” می سوخت، بر دامنش چنگ زد و مهاجم و گدازان از دل فریاد می کشید و میگریست و ضجه می زد و رها نمی کرد.

عیسی دستش را گرفت و برپایش داشت و گفت: “نیروی ایمانت” تو را شفا داد.