برچسب ها بـ ‘صدف’

مقالات ۶۹

یکشنبه, 16 اکتبر, 2016

۶ – کشتن نفس
خوشا به سعادتت ای عزیز که تا بدین مرحله طی طریق کرده ای، اگر ترا چشمی غیربین مانده باشد و به اطرافت نگاهی بیندازی، خواهی دید که از آن انبوه بی حد همراهان در آغاز راه زندگی،اندکی تا بدینجا رسیده اند و ما بقی در مراحل و ایستگاه های قبلی به دلایل و انگیزه های مختلف مانده اند و ترجیح داده اند که همان “آدم”بمانند و قید انسان شدن را زده اند!
شریعتی که هدف آن رسیدن به مقام قرب جانان است،ایجاد شایستگی در وجود انسانها می کند تا برای قرار دادن و گذاشتن در معنی و گوهر معرفت در دلهایشان آماده شوند به همان گونه ای که صدف برای جای گرفتن در،آمادگی و استعداد و لیاقت لازم را دارد.
اکنون باید راه”طریقت”در پیش گیری.
طریقت از قرارگاه و جای پنهانی آن در آگاه است و نشانی آن را می داند و می شناسد و راه اقیانوسی را که آن در یعنی”حقیقت” در دامانش نهفته است به عاشقان واقعی و آماده شدگان حقیقی یعنی به صدف های آماده شده و پرداخته شده نشان می دهد و آنان را به طرف هدف،هدایت می کند و حقیقت دری است که در دریای بیکران حق تعالی جای دارد.
در شریعت ساختن باشد هدف
می کند آماده بهر در،صدف
چون طریقت دارد از آن در نشان
می برد با خود صدف را سوی آن
در حقیقت باشد ای جویای در
تا سبوی جان کنی زان بحر پر
هست اقیانوس عشق ذوالجلال
غرق شو در آن که تا یابی کمال
باشد آن دریا عظیم و بیکران
هرچه خواهی معرفت بینی در آن

مقالات ۲۵

یکشنبه, 1 نوامبر, 2015

عرفان غرب و عرفان شرق ۵

به بررسی نوع نگاه دیگری از روانشناسی نوین در غرب می پردازیم : “تئوری انتخاب”.
در این نوع نگاه به زندگی؛عقیده بر این است که موفقیت و شکست ما در فرایند فعالیت های حرفه ای،اقتصادی،تحصیلی و اجتماعی به دلیل توانمندی یا ناتوانمندی و داشتن مهارت و تحصیلات و یا نداشتنش نیست،بلکه به دلیل منش و روشی است که برای رسیدن به اهدافمان انتخاب می کنیم. نود و پنج درصد از آنچه در زندگی به دست می آوریم ،دانستن این است که چه می خواهیم؟
کسانی که نمی دانند واقعا چه می خواهند یا می دانند اما نمی دانند از چه راهی وارد شوند،دستاورد شگرفی نخواهند داشت.اگر ندانیم چه می خواهیم،باید در پس چه باشیم و اگر به موقعیتی دست یافتیم،از کجا بدانیم خواسته واقعی ما همان بوده است؟
این تئوری با ارائه روش های پیشنهادی خود ما را برای دستیابی به اهداف تازه راهنمایی می کند.
مروج و مبلغ این تئوری در ایران آقای دکتر علی صاحبی می باشند که در کتاب “زندگی در صدف خویش گهر ساختن است” به توضیح وتشریح این تئوری پرداخته اند.ایشان در این کتاب آورده اند که:
بهترین اصلاح گرانی که جهان تاکنون به خود دیده است کسانی بوده اند که تغییر و اصول تغییر را از خود شروع کرده اند.مهاتما گاندی می گوید:ما خود باید در مرکز تغییری باشیم که در جستجوی آنیم.
و تولستوی می گوید:هرکسی در خصوص تغییر دادن جهان فکر می کند،ولی کمتر کسی است که در باره تغییر خودش بیاندیشد. در نهایت ایشان نتیجه می گیرد که:
۱ – هیچ کس نمی تواند فرد دیگری را تغییر دهد.
۲ – برای ایجاد تغییر،اکثر افراد نیاز دارند که”شیوه نگاه” و “برداشت”خود را به طور جدی مورد بازبینی و تجدید نظر قرار دهند.

مقالات ۱۴

یکشنبه, 2 آگوست, 2015

از آدم تا انسان ۱۴

۶ – کشتن نفس
خوشا به سعادتت ای عزیز که تا بدین مرحله طی طریق کرده ای، اگر ترا چشمی غیربین مانده باشد و به اطرافت نگاهی بیندازی، خواهی دید که از آن انبوه بی حد همراهان در آغاز راه زندگی،اندکی تا بدینجا رسیده اند و ما بقی در مراحل و ایستگاه های قبلی به دلایل و انگیزه های مختلف مانده اند و ترجیح داده اند که همان “آدم”بمانند و قید انسان شدن را زده اند!
شریعتی که هدف آن رسیدن به مقام قرب جانان است،ایجاد شایستگی در وجود انسانها می کند تا برای قرار دادن و گذاشتن در معنی و گوهر معرفت در دلهایشان آماده شوند به همان گونه ای که صدف برای جای گرفتن در،آمادگی و استعداد و لیاقت لازم را دارد.
اکنون باید راه”طریقت”در پیش گیری.
طریقت از قرارگاه و جای پنهانی آن در آگاه است و نشانی آن را می داند و می شناسد و راه اقیانوسی را که آن در یعنی”حقیقت” در دامانش نهفته است به عاشقان واقعی و آماده شدگان حقیقی یعنی به صدف های آماده شده و پرداخته شده نشان می دهد و آنان را به طرف هدف،هدایت می کند و حقیقت دری است که در دریای بیکران حق تعالی جای دارد.
در شریعت ساختن باشد هدف
می کند آماده بهر در،صدف
چون طریقت دارد از آن در نشان
می برد با خود صدف را سوی آن
در حقیقت باشد ای جویای در
تا سبوی جان کنی زان بحر پر
هست اقیانوس عشق ذوالجلال
غرق شو در آن که تا یابی کمال
باشد آن دریا عظیم و بیکران
هرچه خواهی معرفت بینی در آن
اکنون تو باید از شاهراه”شریعت” وارد بزرگراه “طریقت” شوی،اما این را بدان که در همین آغاز این مرحله به دستگیری و مدد یک “راهنما” برای ادامه راه محتاجی.
او به تو خواهد گفت که:
بشوی اوراق اگر همدرس مایی
که درس عشق در دفتر نباشد

همچنین تو را نصیحت خواهد نمود که:

گر مرد نام و ننگی،از کوی ما گذر کن
ما ننگ خاص و عامیم،از ننگ ما حذر کن
سرگشتگان عشقیم،نه دل نه دین نه دنیا
گر راه بین راهی،در حال ما نظر کن
تا کی نهفته داری در زیر دلق زنار
تا کی ز رزق و دعوی،شو خلق را خبر کن
ای مدعی زاهد،غره به طاعت خود
گر سر عشق خواهی،دعوی زسر بدر کن
در نفس سرنگون شو،گر می شوی کنون شو
وز آب و گل برون شو،در جان و دل سفر کن
جوهر شناس دین شو،مرد ره یقین شو
بنیاد جان و دل را، از عشق معتبر کن
از رهبر الهی،عطار یافت شاهی
پس گر تو مرد راهی،تدبیر راهبر کن

ماهی های عاشق

دوشنبه, 22 اکتبر, 2012

این طرف مشتی صدف ، آنجا کمی گل ریخته است

موج ، ماهی های عاشق را به ساحل ریخته

بعد از این در جام ما تصویر ابر تیره ای است

بعد از این در جام دریا ، ماه کامل ریخته است

مرگ حق دارد که از ما روی برگردانده است

زندگی در کام ما مرگ هلاهل ریخته

هر چه دام افکندم ، آهوها گریزان تر شدند

حال ، صدها دام دیگر در مقابل ریخته

هیچ راهی جز به دام افتادن صیاد نیست

هر کجا پا می گذارم دامنی دل ریخته

عارفی از نیمه راه تحیر بازگشت

گفت:خون عاشقان منزل به منزل ریخته