برچسب ها بـ ‘صبوري’

معبد دل

دوشنبه, 18 جولای, 2011

روزگاری فراخواهد رسید که یقین ها آزادانه به کردار درآیند

ستمگران از ستم بازمانند

کلمات اندوهبار جهان مصداق نیابند

به انتظار دنیایی باشید که زنان و مردان و کودکانش تجسم زجر نباشند و پوشاک درد و غم و اضطراب و بی پناهی وصبوری و خاموشی بر تن نداشته باشند و آزادگانش چون کرم ابریشم درون پیله خود نپوسنذ.

چنین دنیایی فراخواهد رسید

سفر کن بار دیگر،مجهز و با ایمان بار دیگر رو به راه

که غرض در راه بودن است و نه رسیدن

پس ای مسافر راه بیفت و به جرگه اهل آزادی و آزادگی بپیوند

هیچ معبدی به پای دل آدمیزاده نمی رسد

دل را هم جز با عشق و محبت نمی توان اسیر کرد

و اولین قدم برای دستیابی به عشق،آزاد کردن دل از غمهاست

صبوری

یکشنبه, 3 جولای, 2011

صبوری با خانواده،عشق است

صبوری با دیگران،احترام است

صبوری با خود،عزت نفس است

صبوری در راه خدا،ایمان است