برچسب ها بـ ‘شفای عاجل’

عید فطر مبارک

دوشنبه, 26 ژوئن, 2017

من که خود دانم که بس ناقابل است         تو پذیرا باش که از سوی دل است
ای خدا ماه صیام بر ما گذشت
من در این شک که رضایت حاصل است؟
یا که در مهمانی ماه خدا                    قلب ما چون روز اول جاهل است
بارالهی……ای خداوند کریم
گر نبخشی کل زحمت باطل است
ما همه فانی و جاویدان تویی                از سما باران رحمت نازل است
بارشی زن بر دل این بنده ات
عید فطر آمد ولی دل غافل است
ای خدافطریه ای هم تو فرست                   خواست این بنده شفای عاجل است
تو خدایی من گدای درگهت
فطریه خواهم که این تن سائل است

عید فطر مبارک!

دوشنبه, 13 جولای, 2015

من که خود دانم که بس ناقابل است               تو پذیرا باش که از سوی دل است
ای خدا ماه صیام بر ما گذشت
من در این شک که رضایت حاصل است؟
یا که در مهمانی ماه خدا                            قلب ما چون روز اول جاهل است
بارالهی……ای خداوند کریم
گر نبخشی کل زحمت باطل است
ما همه فانی و جاویدان تویی                          از سما باران رحمت نازل است
بارشی زن بر دل این بنده ات
عید فطر آمد ولی دل غافل است
ای خدافطریه ای هم تو فرست                خواست این بنده شفای عاجل است
تو خدایی من گدای درگهت
فطریه خواهم که این تن سائل است

واگویه ها(۶)

سه‌شنبه, 15 می, 2012

خداوندا

دیری است که در وادی تحیر پا در گل مانده ام

عبوری از این وادی در این پنجاه و اندی سال میسر نشده مرا

اگر مجنون می خواهی ام

حداقل به وادی های بعد برسانم و مجنون خود ساز و ببر

نه مجنونی که خود نمی داند

چرا آمده؟

چه می خواهد؟

و مقصد کجاست؟

ای درد غم تو قاتل من

وصل تو شفای عاجل من

این قطره بی وجود دریاب