برچسب ها بـ ‘سعدي’

رسالت بشر چیست؟(۳۴)

شنبه, 26 فوریه, 2011

سعدی

استاد سخن، افصح المتکلمین ، ملک الکلام، ابو محمد شرف الدین مصلح، بن عبدالله بن شرف الدین شیرازی، معروف به شیخ اجل سعدی، یکی از بزرگترین نوابغ زبان فارسی است. وی در شهر شیراز، در خانواده ایکه همه اهل علم و عالمان دین بودند، در سال ۶۰۶ هجری.ق  چشم به جهان گشود. وفاتش در سال ۶۹۴ هجری.ق در شیراز اتفاق افتاده.

(بیشتر…)

سعدی و فردوسی

یکشنبه, 30 ژانویه, 2011

آورده اند که روزی سعدی بیتی سرود و پس از آن به خود بالید که بی شک من برترین شاعر ایران زمینم،وبیت این بود:

 

خدا خواهد آنجا که کشتی برد

اگر ناخدا جامه از تن درد

نیمه شب حکیم ابوالقاسم فردوسی به خواب وی می آید و می گوید:

 

برد کشتی آن جا که خواهد خدای

اگر جامه از تن درد ناخدای

 

و سعدی صبح از سخن خود شرمنده گشته و اعتراف به برتری حکیم ابوالقاسم نمود!