برچسب ها بـ ‘بازيچه’

نوعی نگاه به خدا

شنبه, 13 آگوست, 2011

خدا از هرچه پنداری جدا باشد

خدا هرگز نمی خواهد خدا باشد

نمی خواهد خدا بازیچه دست شما باشد

که او هرگز نمی خواهد چنین آیینه وحشت نما باشد

هراس از وی ندارم من

هراسی زین اندیشه هادر پی ندارم من

خدایا بیم از آن دارم

مبادا رهگذاری را بیازارم

نه جنگی با کسی دارم نه کس با من

نه از افسانه می ترسم نه از شیطان

نه از کفر و نه از ایمان

نه از دوزخ نه از حرمان

نه از فردا نه از مردن

نه از پیمانه می خوردن

خدا را می شناسم از شما بهتر

شما را از خدا بهتر

خدا را می شناسم من

از یک بانوی افغانی

دوشنبه, 21 فوریه, 2011

 

سروده ای از: لینا روزبه حیدری 

 

 

 

می گویند

 

مرا آفریدند

 

از استخوان دنده چپ مردی     

 

به نام آدم

 

حوایم نامیدند

 

یعنی زندگی

 

تا در کنار آدم

 

یعنی انسان

 

همراه و هم صدا

 

باشم

 

* می گویند

 

میوه سیب را من خوردم

 

شاید هم گندم را

 

و مرا به نزول انسان از بهشت

 

محکوم می نمایند بعد از خوردن گندم

 

و یا شاید سیب

 

چشمان شان باز گردید

 

مرا دیدند

 

مرا در برگ ها پیچیدند

 

مرا پیچیدند در برگ ها

 

تا شاید

 

راه نجاتی را از معصیتم

 

پیدا کنند

 

* نسل انسان زاده منست

 

من

 

حوا

 

فریب خوردۀ شیطان

 

و می گویند

 

که درد و زجر انسان هم

 

زاده منست

 

زاده حوا

 

که آنان را از عرش عالی به دهر خاکی فرو افکند

 

* شاید گناه من باشد

 

شاید هم از فرشته ای از نسل آتش

 

که صداقت و سادگی مرا

 

به بازی گرفت و فریبم داد

 

مثل همه که فریبم می دهند

 

اقرار می کنم

 

دلی پاک

 

معصومیتی از تبار فرشتگان

 

و باوری ساده تر و صاف تر از آب های شفاف جوشنده یک چشمه دارم

 

* با گذشت قرن ها

 

باز هم آمدم

 

ابراهیم زادۀ من بود

 

و اسماعیل پروردۀ من

 

گاهی در وجود زنی از تبار فرعونیان که موسی را در دامنش پرورید

 

گاهی مریم عمران، مادر بکر پیامبری که مسیح اش نامیدند 

 

و گاه خدیجه،  در رکاب مردی که محمد اش خواندند

 

* فاطمه من بودم

 

زلیخای عزیز مصر و دلباخته یوسف هم

 

من بودم

 

زن لوط و زن ابولهب و زن نوح

 

ملکه سبا

 

من بودم و

 

فاطمه زهرا هم من

 

* گاه بهشت را زیر پایم نهادند و

 

گاه ناقص العقل و نیمی از مرد خطابم نمودند

 

گاه سنگبارانم نمودند و

 

گاه به نامم سوگند یاد کرده و در کنار تندیس مقدسم

 

اشک ریختند

 

گاه زندانیم کردند و

 

گاه با آزادی حضورم جنگیدند و 

 

گاه قربانی غرورم نمودند و

 

گاه بازیچه خواهشهایم کردند

 

* اما حقیقت بودنم را

 

و نقش عمیق کنده کاری شده هستی ام را

 

بر برگ برگ روزگار

 

هرگز

 

منکر نخواهند شد

 

* من

 

مادر نسل انسان ام

 

من

 

حوایم، زلیخایم، فاطمه ام، خدیجه ام

 

مریمم

 

من

 

درست همانند رنگین کمان

 

رنگ هایی دارم روشن و تیره

 

و حوا مثل توست ای آدم

 

اختلاطی از خوب و بد

 

و خلقتی از خلاقی که مرا

 

درست همزمان با تو آفرید

 

*

 

بیاموز

 

که من

 

نه از پهلوی چپ ات

 

بلکه 

 

استوار، رسا و همطراز

 

با تو

 

زاده شدم 

 

بیاموز که من

 

مادر این دهرم و تو

 

مثل دیگران

 

زاده من!