برچسب ها بـ ‘آب’

تصویر نوشته ۱۷۵

سه‌شنبه, 18 آگوست, 2020

تعریف تو چیست؟

یکشنبه, 28 دسامبر, 2014

عشق چیست؟
یکی گفت: آب روان است؛
دیگری گفت: آتش سوزان است؛
یکی گفت: ضیف است؛
دیگری گفت: سیف است؛
یکی گفت: شراب است؛
دیگری گفت: سراب است؛
یکی گفت: ریاض دولت است؛
دیگری گفت: ریاضت و محنت است؛
یکی گفت: نوری است ربانی؛
دیگری گفت: ناری است شیطانی؛
یکی گفت: بادیه بی پایان است؛
دیگری گفت: کعبه دل و جان است؛
یکی گفت: نامِه امان است؛
دیگری گفت: فرمان حرمان است؛
یکی گفت: جامی است که مستی او بی سرانجام است؛
دیگری گفت: مرغی است که مرغِ دلِ مرغْ دلان را دانه و دام است.

خود را بیشتر بشناسیم ۴

سه‌شنبه, 5 نوامبر, 2013

فضای سبز:

منطقه

میانگین سرانه فضای سبز مترمربع

نسبت

ایران

۵

ایران یک سوم جهان

جهان

۱۵

انرژی:

۱-   برق:

منطقه

سرانه مصرف سالیانه (کیلووات)

نسبت

ایران

۲۵۰۰

ایران ۳ برابر جهان

جهان

۸۰۰

۲-   آب:

منطقه

سرانه مصرف روزانه (لیتر)

نسبت

ایران

۳۰۰

ایران ۲ برابر میانگین جهان

جهان

۱۵۰

۳-   بنزین:

منطقه

سرانه مصرف روزانه (لیتر)

نسبت

ایران

۹۰

ایران ۶ برابر میانگین جهانی

جهان

۱۵

۴-   گاز:

منطقه

سرانه مصرف سالانه (مترمکعب)

نسبت

ایران

۱۷۰۰

ایران ۳ برابر میانگین جهانی

جهان

۶۰۰

به طور متوسط ایران حدود ۴ برابر میاگین جهانی انواع انرژی را مصرف می‌کند.

کمی بیاندیشیم(۹)

سه‌شنبه, 22 می, 2012

ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها،
اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم

***********
فریب مشابهت روز و شب‌ها را نخوریم
امروز، دیروز نیست
و فردا امروز نمی‌شود …

***********
یادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود
به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست …
***********
زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور
و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان

***********
برای دوست داشتن وقت لازم است، 
اما برای نفرت
گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است.

***********
گاه در زندگی، موقعیت هایی پیش میآید که انسان
باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد.