کوچه مردها ۱۶۴

برایتان نوشتم که محیط دانشگاه،با محیط دبیرستانی که من در آن تحصیل می کردم،زمین تا آسمان متفاوت بود.در این بخش سعی می کنم چند تا از این تفاوتها را بیان کنم:
اولین تفاوت در نظر من مختلط بودن دانشگاه بود.وجود پسر و دختر برای من که در محله ای بزرگ شده بودم که تعصب شدیدی بر مردم محله حاکم بود،خیلی گیج کننده بود.آن هم وجود دخترانی که خیلی هایشان از طبقه مرفه جامعه بودند و خیلی باز و راحت با همه چیز برخورد می کردند،از نحوه لباس پوشیدن گرفته تا صحبت کردن با دیگران و در این میان دستپاچگی و کلافگی من کاملا طبیعی بود!
دومین تفاوت در آزادی ما در محیط بود.بیشتر استادان از ما حرف شنوی داشتند تا ما از آنها!اگر احساس می کردیم در کلاس توهینی به ما یا یکی از دوستانمان شده ،اعتراض می کردیم و گاهی اوقات این اعتراضات منجر به تعطیلی کلاس هم می شد!در زمینه های بیان عقیده هم نسبت به دبیرستان بسیار آزادتر بودیم و در عین حال به شدت تحت کنترل عوامل “ساواک” هم بودیم.دانشگاه پلی تکنیک از سیاسی ترین و فعالترین دانشگاه های کشور در مبارزه با رژیم حاکم بود. معمولا یکی دوبار در طول هر ترم دانشگاه با اعتصابات و تظاهراتی روبرو می شد که گاها به درگیری های بسیار خونینی بین دانشجویان و گارد(پلیس امنیتی دانشگاه) منجر می گردید و مجروحان و دستگیر شدگان زیادی را در پی داشت.
اما از همه مهمتر حاکمیت روحیه سلامت و پاک بر فضای کلی دانشگاه بود.یک دست نامرئی(که بعدا فهمیدیم انجمن صنفی دانشجویان است) همه چیز را کنترل می کرد.مثلا:
– از همان هفته اول به خانم های دانشگاه خیلی محترمانه و با قدرت تفهیم کردند که نباید با لباس های زننده و تحریک کننده در دانشگاه تردد نمایند.
– در تمامی اعتراضات و پی گیری ها نظارت نامحسوس داشتند و تا به نتیجه رسیدن،آن ها را مدیریت می کردند.
– هر جا هم لازم بود،دخالت عملی می کردند.مثلا یکی از همدوره های ما یک بار با گیتار در دانگاه حاضر شده بود.به او تذکر دادند که این وسایل را با خود به دانشگاه نیاورد،اما او توجه نکرده بود.بار دوم که او گیتارش را با خود آورد ،هنگامی که روی چمن های دانشگاه نشسته بود،ناگهان حدود ده پسر دورش جمع شدند و بعد از حدود سی ثانیه که به سرعت پراکنده شدند،ما گیتار شکسته ای بر سروروی زخمی دوستمان می دیدیم که از بعضی نقاط آن خون جاری بود!
به زودی فهمیدیم که این انجمن صنفی ،کمیته ای مرکب از نمایندگان دانشجوهاست که افرادی با عقاید و جهان بینی های مختلف در آن عضویت دارند و همه چیز را کنترل می کنند و ویژگی مشترکشان،مخالفت با شاه است!

برچسب: , , , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد