یاکریم ها

سال قبل دو یاکریم در بالکن کوچک خانه ما لانه کوچکی ساختند و دو تخم گذاشتند و روی آنها آنقدر نشستند تا بچه شدند و غذایشان دادند ،تا بزرگ شدند و پریدند و همگی رفتند.

از اینکه ما را قابل و مورد اطمینان یافته بودند بسیار خوشحال شدیم و در این مدت تقریبا دو ماه،سعی کردیم به بالکن رفت و آمدی نداشته باشیم و مزاحمشان نباشیم.اگرچه برایمان سخت بود،اما گذشت.

الان هم حدود دو هفته ای است که یک یاکریم باز در بالکن لانه ای گذاشته و روی تخمی نشسته است.

اما این بار بی انصاف روی وسایل ضروری زندگی ما در بالکن لانه ساخته؟!

باز هم در حال تحملیم و خوشحال از مورد وثوق بودن پرندگان.

هر لذتی،بهایی دارد.

برچسب: , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد