برچسب ها بـ ‘یک عاشقانه آرام’

عرفان نامه 12

چهار شنبه, 6 سپتامبر, 2017

از کتاب یک عاشقانه آرام نادر ابراهیمی

 

عاشق ، تكدي نمي كند.

عاشق ، حقارت روح را تقبل نمي كند.

عاشق ، تن به اعتياد نمي دهد.

عاشق ، سرشار است از سلامت روح، و ايمان.

عاشق ، زمزمه مي كند ، فرياد نمي كشد.

عرفان نامه 11

چهار شنبه, 30 آگوست, 2017

از کتاب عاشقانه آرام نادر ابراهیمی

 

نبايد بگذاريم كه عشق ، همچون كبوتري سپيد، بلند پرواز، نقطه يي در آسمان باشد . اگر عشق را جريان عاديزندگي جدا كنيم _ از نانِ برشته ي داغ ، چاي بهاره ي خوش عطر ، قوطي كبريت ، دستگيره هاي گادار ، و ماهي تازه _ عشق همان تخیلات باطل گذرا خواهد بود.

عرفان نامه 10

چهار شنبه, 23 آگوست, 2017

از کتای عاشقانه آرام نادر ابراهیمی

 

چيزي بيش از ياد ، بيش از عكس ، بيش از نامه هاي عاشقانه ، بيش از تمام نخستين ها عشق را زنده نگه مي دارد،

جاري كردن عشق : سيلانِ دائمي آن . در گذشته ها به دنبال آن لحظه هاي ناب گشتن ، آشكارا به معناي آن است كه

آن لحظه ها ، اينك ، وجود ندارد.

عرفان نامه 9

چهار شنبه, 21 ژوئن, 2017

از کتاب “یک عاشقانه آرام” نادر ابراهیمی:

احتياط بايد كرد . همه چيز كهنه مي شود ، و اگر كمي كوتاهي كنيم ، عشق نيز . بهانه ها جاي حس عاشقانه را خوب می گیرند.

عرفان نامه 4

چهار شنبه, 17 می, 2017

از کتاب”یک عاشقانه آرام” نادر ابراهیمی:

عشق ، مطلقا چيزي اشرافي نيست تا بتواني آن را به دليل آنكه از رفاه برمي آيد ، محكوم كني . عشق ، فقط رشد روح می خواهد.

 

عرفان نامه 3

چهار شنبه, 10 می, 2017

از کتاب”یک عاشقانه آرام” نادر ابراهیمی:

براي عاشق ،زمان وجود ندارد تا حضورش باعث شود كه دير يا مختصري دير به قرارگاه برسد . من هزارسال است كه زير باران ايستاده ام . در برابر كعبه ، زيرِ تيغِ برهنه ي آفتاب . در سنگر ، به انتظار لحظه ي موعود جاري در تمامي لحظه ها . در تن توفان ،بر فراز بلندترين امواج .

عشق ، يك قطارِ مسافر بري نيست تا تو اگر كمي دير رسيدي ، قطاررفته باشد و تو مانده باشي ،با چمدان هاي سنگين،  با تاسف ، با قطره هاي اشكي در چشمان حسرت.

در بي زمانيِ عشق ، حركت جوهر است و تجزيه ناپذير از نفسِ عشق.

عرفان نامه 2

چهار شنبه, 3 می, 2017

از کتاب “یک عاشقانه آرام” نادر ابراهیمی:

عاشق بهانه نمي گيرد.

عاشق ،نق نمي زند.

عاشق ، در بابِ زندگي ، سخت نمي گيرد.

عاشق ، به نان خالي و ظرف پر از محبت راضي ست.

عرفان نامه 1

چهار شنبه, 26 آوریل, 2017

از کتاب “یک عاشقانه آرام” نادر ابراهیمی:

عشق يعني پويش ناب دائمي . به سراغ خستگان روح نمي آيد . خسته دل نباش

خداوند خدا، پیش از آنکه انسان را بیافریند،عشق را آفرید. چرا که می دانست انسان بدون عشق،درد روح را ادراک نخواهد کرد، و بدون درد روح، بخشی از خداوند خدا را در خویشتن خویش نخواهد داشت.