برچسب ها بـ ‘یزدان پرست’

دین پرستی و بت پرستی 4

چهار شنبه, 20 دسامبر, 2017

نتیجه این سخنان آن است که ایمان راستین هیچگونه بتی را بر نمی تابد،از جمله”بت دین” را.
تبدیل کردن دین به هدف یعنی «پرستیدن دین» و ان را بر جایگاه خدایی نشاندن و این عین بت پرستی
است؛ به همین مناسبت خواجوی کرمانی «ایمان» را «ترک دین پرستی» میداند:
مکن گر هوشیاری ترک مستی
که ایمان چیست؟ ترک دین پرستی
(خمسهٔ خواجوی کرمانی، گل و نوروز، ص 617)
و سخن آخر آنکه خواجو به ما می گوید: دست از دین پرستی بردارید و خدا را بپرستید:
کفر بود مذهب ایمان پرست
درگذر از مذهب و یزدان پرست!
(همان، روضه الانوار، ص 74)

وقت آن رسیده که….. 2

شنبه, 1 جولای, 2017

ایرانی عارف بود و یزدان پرست،
ایرانی دروغ را بسیار ناخوش می دانست و مادر همه پلیدی ها،راه فقط یکی بود و آنهم راه راستی،
ایرانی آب را هدر نمی داد و آلوده نمی کرد،
درخت و طبیعت وجودی مقدس برای ایرانی بود،
ایرانی تقویت نیروی بدنی و نیروی اندیشه را دو رکن اصلی انسانیت خود می دانست،
ایرانی آبادگر بود و کار و تلاش را عبادت یزدان پاک می دانست،
ایرانی مهربان بود و مهمان نواز و گشاده رو،
ایرانی هنرمند بود و هنردوست،لطیف و خشن نواز،
ایرانی ضحاک کش بود و ظالم ستیز،
ایرانی دادگستر بود و همنوع نواز و مدافع مظلومین،
ایرانی آباد کننده زمین بود و پیامبر رفاه و سعادت بشریت،
ایرانی عامل تحول و تربیت همه وحشیانی بود که به سرزمینش حمله کردند و به ظاهر مغلوبش کردند،
ایرانی شهره بود در عالم به آدمیت و نگین حلقه بشریت .
آیا تاریخ گواه این ادعا ها نیست؟
پس چرا اکنون اینگونه نیستیم؟