برچسب ها بـ ‘یا علی’

یا علی

دوشنبه, 6 جولای, 2015

گوشه ای بود،تو بودی و من و دل بودیم
بزم ما پیش تو یک عیش تمام معنا بود
من و دل فارغ و شاد و چه خوش احوال بودیم
گه بر لطف بدی،گه غضبت بر ما بود
ما که دیوانه و مفتون دو چشمت بودیم
در دل برق نگاهت اما،شرری با ما بود
دل دیوانه و من حلقه به گوشت بودیم
لیک معلوم نگشت خاطر تو با ما بود؟
ما در این کنج خرابات چه سرمست بودیم
لیک افسوس که هجرت،ز ازل با ما بود

واگویه ها 61

دوشنبه, 21 جولای, 2014

چقدر مسئولیت پذیریم؟
از کجا حاضریم منافع شخصی را فدای منافع دیگران نماییم؟
کی حاضریم از خود برای دیگران بگذریم؟
این هم شاخصی می تواند باشد
برای سنجش پیشرفت یک جامعه
یا پیروان یک عقیده
یا علی

یا علی

یکشنبه, 20 جولای, 2014

یا علی گفتیم و عشق آغاز شد
در به روی عاشقانش باز شد
عشق از روز ازل خود می نمود
چون علی با نفس حق همراه شد
جمع مولا و خدای خوب ما
شمه ای فاش از دل اسرار شد
عشق و حیدر چون تنی واحد بدند
جلوه ای از روی حیدر باز شد
چون علی کامل شدن در راه حق
راه هموار رسیدن بر سرای یار شد