برچسب ها بـ ‘یاری’

مرام جوانمردان

شنبه, 13 سپتامبر, 2014

جوانمرد
در تنهایی خود
سر فرو می برد و در سوگ آرزوهای دل خود،زاری کند
و چون نیازمندی ندا در داد
سر بلند کند و به یاریش برخیزد
این تنها دلیل زندگی جوانمرد است
این است مرام جوانمردان

عاشقانه ها 46

یکشنبه, 6 اکتبر, 2013

راه عشق،سخت است و دشوار

هنگامی که عشق تو را به اشارتی فرامی خواند

رهرو عشق باش

عاشق شو!

تیغ های نهفته عشق تو را خسته می کند

نوای عشق چون باد شمال در باغ،رویاهای تو را آشفته می کند

اما عاشق شو

عشق برترین ثروت ماست

تنها طریقی که،از این گذر

می توان دیگران را یاری داد.