برچسب ها بـ ‘یار’

تکه های ناب 35

چهار شنبه, 9 ژانویه, 2019

صد دِله یاری و یار ِ یک دِله خواهی؟

عین القضات همدانی

یار ما کیست؟

دوشنبه, 18 می, 2015

ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم

جز یاد خدا هیچ دگر کار نداریم

ما مست سبوحیم زمیخانه توحید

حاجت به می و خانه خمار نداریم

در روی زمین چون دل ما گنج معانی است

دینار چه باشد ، غم دینار نداریم

ماییم و گلیم و نمد کهنه و کنجی

بر سر هوس جبه و دستار نداریم

ما شاخ درختیم ، پر از میوه توحید

هر رهگذری سنگ زند ، عار نداریم

ما یار وفادار نداریم ولیکن

یاری به جز از حضرت غفار نداریم

بشنو زدل زنده شمس الحق تبریز

از دوست به جز وعده دیدار نداریم

شمس تبریزی

خانه دوست کجاست؟

دوشنبه, 9 دسامبر, 2013

خانه دوست کجاست؟

می نویسند: در دل

من به خود می گویم

پس چرا در دل من یاری نیست؟

گشته ام کنج و کنارش و نبینم گنجی

اثری وخبری و رد پایی هم نیست

نکند با دل خود در دنیا

کلبه از رنگ و ریا ساخته ام

نکند جای عزیز خود را

به حریف دغلی باخته ام

نکند رفته و من در خوابم

نکند با صنمی جای دگر تاخته ام

دل من سرد و ز گرمی خالی است

من به غاری که تهی است از همه چیز، مانده ام

سالهاست کس نکند سر در غار

تا مدد خواهم و پرسم از او

خانه دوست کجاست؟

معجزه عشق

یکشنبه, 31 اکتبر, 2010

من یار تو،تو یار من،از هم چرا دوریم کنون؟

دل های ما نزدیک هم،اما شناور در جنون

ما عاشق هم بوده ایم،تاج سر هم بوده ایم

اما ندانستیم چه وقت،دلهای ما شد پر زخون

دل جای مهر و عاشقی است،آیینه آزادگی است

پس این زمان آخر چرا،این آینه شد واژگون

باید زداییم زنگ دل،پاکش کنیم ازقهر و کین

شادی شود همراه ما،غم را نماییم سرنگون

چون تیره بینم چهره ای،یا غم به جان عاقلی

از او بپرسم بی درنگ،عاشق نگشتی تا کنون؟

عشق است دین و جان من،آیین و پیمان با خدا

آن را که دلبندش تویی،کی می شود خوار و زبون