برچسب ها بـ ‘گریزان’

برگرد!

دوشنبه, 4 نوامبر, 2019

ای صفای این دل گمکرده راه خود به دنیا،برگرد
یادگار پاکی ایام همراهی های عصر کودکی،برگرد
تو در این راه مه آلود دائما بیراهه ها را تجربه کردی
مهربانی بهر ما آذین نموده خانه خود، سوی حق برگرد
ما از او خسته ولی او مهربان و منتظر، چشم در راه است
ای گریزان از خود و از رحمت بی حدحق،سوی خدا برگرد

برگرد

دوشنبه, 14 اکتبر, 2019

ای صفای این دل گمکرده راه خود به دنیا،برگرد
یادگار پاکی ایام همراهی های عصر کودکی،برگرد
تو در این راه مه آلود دائما بیراهه ها را تجربه کردی
مهربانی بهر ما آذین نموده خانه خود، سوی حق برگرد
ما از او خسته ولی او مهربان و منتظر، چشم در راه است
ای گریزان از خود و از رحمت بی حدحق،سوی خدا برگرد

برگرد!

دوشنبه, 26 آگوست, 2019

ای صفای این دل گمکرده راه خود به دنیا،برگرد
یادگار پاکی ایام همراهی های عصر کودکی،برگرد
تو در این راه مه آلود دائما بیراهه ها را تجربه کردی
مهربانی بهر ما آذین نموده خانه خود، سوی حق برگرد
ما از او خسته ولی او مهربان و منتظر، چشم در راه است
ای گریزان از خود و از رحمت بی حدحق،سوی خدا برگرد

گریزانم

دوشنبه, 16 جولای, 2012

من گریزانم از این خسته ترین شکل حیات

و از این غربت تلخ

که به اجبار به پایم بستند

می گریزم از شب

می گریزم از عشق

و تو ای پاک ترین خاطره ها

همه جا در پی تو می گردم

خوشا به حال آنان که…….

شنبه, 24 دسامبر, 2011

توبه،یعنی پشیمانی از یک عمل

آن هم نوعی پشیمانی که،هرگاه به یاد آوری از خجالت گریان شوی

و هرگاه امکان تکرار آن عمل پیش آمد،به سرعت رویگردان و گریزان شوی

خوش به حال آنان که توبه کنندگان واقعی اند.

به یقین گناه ناکرده در بالغین این جهان وجود ندارد

پس می توان گفت که توبه کننده واقعی ،محبوب ترین بنده نزد خداوند است

خوش به حال آنان که در جریان نسیم الهی توبه قرار گرفته اند و پایدار مانده اند. 

از این عشق

دوشنبه, 31 اکتبر, 2011

می سوزم و می سازم و سرمستم از این عشق

می ترسم و می لرزم و گریانم از این عشق

سرمستم و شادابم و رقصانم و حیران

لیکن به همان وضع،گریزانم از این عشق

یارب چه کنی با من سرگشته و واله

آخر ننمایی که چه خواهی تو از این عشق؟

چون مهره بازی،شده غلطان به همه سو

تا رخ به کجا قلعه نمایم،من از این عشق