برچسب ها بـ ‘گران’

تصویر نوشته 155

سه شنبه, 3 مارس, 2020

تصویر نوشته 51

سه شنبه, 28 نوامبر, 2017

کوچه مردها 152

چهار شنبه, 31 دسامبر, 2014

اگر اشتباه نکنم سال 1349 بود که دولت هویدا و شهرداری تهران تصمیم به گران کردن بلیط اتوبوس از دو ریال به پنج ریال گرفتند و این بهانه ای شد برای مردمی که به شدت از نظام وقت کینه داشتند.
ابتدا داد و بیداد در ایستگاه های اتوبوس و باجه های بلیط فروشی آغاز شد و به فاصله چند روز یک حرکت سازماندهی شده از طرف دانشجویان دانشگاه ها شروع شد که به خوبی ضعف ساواک و نظام شاهی را نمایان کرد.
ترتیب کار به این صورت بود که اتوبوسی در ایستگاهی برای پیاده و سوار کردن مسافرین می ایستاد و در همین حال ناگهان از گوشه ای ،یکی دو نفر که پنهان شده بودند فریاد کنان شروع به پرتاب سنگ به شیشه های جلوی اتوبوس می کردند.راننده اتوبوس هم سرش را روی فرمان اتوبوس خم می کرد و سرش را بوسیله دستهایش می پوشاند و مسافران جلو هم خود را خم می کردند تا سنگ ها و خرده شیشه ها به آنها برخورد نکند.
پس از شکسته شدن شیشیه ها و با یکی دو شعار، دانشجویان به سرعت پابه فرار می گذاشتند و راننده سرش را بلند می کرد و با کمک مسافران جلوی اتوبوس را تمیز می کردند و همه شاد و خندان به طرف ایستگاه بعدی حرکت می کردند!
حتی یک مورد موفق به دستگیر کردن دانشجوها نشدند،چون کسی با ایشان همکاری نمی کرد. بعد از حدود یک هفته بهای بلیط اتوبوس به همان دو ریال برگشت و اوضاع آرام شد و مردم حرف خود را به کرسی نشاندند،اگرچه بعد از یک ماه ،مسیر های هر خط اتوبوس را نصف کردند و هر خط سابق را به دو خط جدید تقسیم کردند و عملا مردم برای رفت و آمد سابق به جای دو ریال،چهار ریال پرداخت کردند!

آتش بدون دود 18

یکشنبه, 30 نوامبر, 2014

هوشمندان یک جامعه،مثل آدمهای با شرف جامعه،هرگز به خدمت استبداد در نمی آیند.
*************************************
افراد تن به مصالحه می دهند،اما ملت ها،نه
افراد در مقابل رشوه و باج تسلیم می شوند،اما ملت ها نه
افراد خود را ارزان یا گران می فروشند،اما ملت ها نه
افراد،ممکن است که به هر قیمتی،حتی به قیمت فروختن شرف،نان بخواهند و آب و برق و خانه و روزنامه و محبت و کار،اما ملت ها نه!
افراد با سلاطین و حکام خیانتکار خود کنار می آیند و به نوکری آنها افتخار می کنند،اما ملت ها نه
افراد تن به فحشا و تباهی روح و خودفروشی و وطن فروشی و دین فروشی می دهند،اما ملت ها نه
*********************************
دیگر گذشته است که سیاستمداران،فقط سیاستمدار باشند.
جهان ما سیاستمدارانی می خواهد که عاشق باشند،که طاهر باشند،که دردمند باشند،که عارف باشند،که خالص باشند

هزینه سهل انگاری

شنبه, 20 اکتبر, 2012

برای تهیه بلیط هواپیما به یک آژانس هوایی مراجعه کردم.شلوغ بود.نوبت گرفتم و به انتظار نشستم.پس از ربع ساعتی یکی از کارکنان آژانس ایستاد و با صدای بلند گفت:به علت اینکه سرعت اینترنت از همیشه پایین تر است ،کار پنج دقیقه ای هر یک از شما حدود یک ربع ساعت طول خواهد کشید!هم عذر خواهی می کنیم و هم گفتیم که اگر کسی عجله و کاری دارد،روزی دیگر مراجعه نماید.

به یاد آوردم که دو سه باری هم در بانک همین وضعیت پیش آمده بود و همه ناراحت بودند.با خود اندیشیدم:کاش زیان و ضرر این کار همین ناراحت شدن ها بود.اگر ارزش خدمات و کاری که هریک از ما می توانستیم در صورت عدم وجود تاخیر،انجام دهیم حساب شود ،قطعا در مقیاس ملی رقم فوق العاده بزرگی می شد.

این سهل انگاری ها و هزینه هایش چقدر برایمان گران تمام می شود؟

روایت بیستم

سه شنبه, 21 دسامبر, 2010

شیخ ما می گوید:

از جوانمرد پرسیدند:خدا را چگونه بشناسیم؟

گفت:از هر راهی می توان خدا را شناخت،اما هر شناختی را پیامدی است.شما تاب کدام پیامد را دارید؟

اگر خدا را با خرد بشناسی،علمی با تو خواهد بود،اگر خدا را با ایمان بشناسی،آسایشی با تو خواهد بود و اگر خدا را به معرفت بشناسی،دردی با تو خواهد بود.

جوانمرد ،اما خدا را به معرفت می شناسد،حتی به بهای گران درد!