برچسب ها بـ ‘گذشته’

تصویر نوشته 58

سه شنبه, 16 ژانویه, 2018

آرامش چیست؟

شنبه, 16 ژانویه, 2016

نگاه به گذشته و شکر خدا
نگاه به آینده و اعتماد به خدا
نگاه به اطراف و جستجوی خدا
نگاه به درون و دیدن خدا

رفت و…….

یکشنبه, 7 سپتامبر, 2014

این بار برق همیشگی در چشمانش نبود

خداحافظی کرد و رفت

خدایا نکند تو هم رفته ای یا بروی؟

اصلا هستی؟!

خوشا آنانکه به آینده دلخوشند

و بیچاره آنکه با خاطرات گذشته ،روزگار می گذراند

آرامش چیست؟

شنبه, 13 آوریل, 2013

نگاه به گذشته و شکر خدا


نگاه به آینده و اعتماد به خدا


نگاه به اطراف و جستجوی خدا


نگاه به درون و دیدن خدا 

زندگی

سه شنبه, 31 ژانویه, 2012

زندگی من و تو لحظه ای بیش نیست

و سهم من و تو از زندگی،همیشه همین الان و همین جایی است که هستیم

عمر و سال ،فریبی بیش نیست

سهم ما ،همیشه یک لحظه بیشتر نبوده است

و در این یک لحظه تنها کار درستی که از ما بر می آید،دریافتن و درک همین لحظه و همین جایی است که الان هستیم

فکر و گذشته و آینده،وقتی سهم ما از زندگی فقط یک لحظه است،فریبی بیش نیست

کمی بیاندیشیم(1)

سه شنبه, 17 ژانویه, 2012

مهم نیست که چه کسی قفل ها را می زند،

مهم این است که همه کلیدها در دست خداست.

**********

خود را نگران آنچه می دانی یا نمی دانی نکن.

نه به گذشته بیاندیش و نه به آینده.

فقط بگذار دستان خدا،هرروز شگفتی های اکنون را برای تو بیاورند.

**********

خدایا

دستم به آسمان نمی رسد،

اما تو که دستت به زمین می رسد،

بلندم کن!

**********

وقتی اوریجینال به دنیا اومدی

حیفه کپی از دنیا بری

خودت باش!

************

مراقب افکارت باش،آنها به گفتار تبدیل می شوند

مراقب گفتارت باش،آنها به کردار تبدیل می شوند

مراقب کردارت باش،آنها به عادت تبدیل می شوند

مراقب عاداتت باش،آنها به شخصیت تبدیل می شوند

مراقب شخصیتت باش،آنها سرنوشت تورا می سازند

نیایش

چهار شنبه, 21 دسامبر, 2011

خدایا

گذشته هم هرچه بوده،رفته و جز خاطراتی تلخ و شیرین ،چیزی بر جا نمانده

خدایا

حال من جز تحیر و سرگشتگی از این همه ناراستی و نامردمی،چیزی نیست.

نمی دانم که راست می گوید و چه درست است و پس از اندک زمانی سیر در زمان،همه را(حتی خودم را)ناجوانمرد می یابم

خدایا

آینده را چه کنم؟

در این شب سیاه و تیرگی قیرگون نامردمی ها و دروغ ها و نیرنگ ها تنها دو نقطه روشن دل مرا گرم می کند و به سوی خود در این راه زندگی می کشاند:

امید به یاری تو و مدد از عشقی که تو از روح خود در وجودم دمیدی.

خدایا رهایم مکن.

سخنان تعمق برانگیز(3)

یکشنبه, 14 آگوست, 2011

همیشه خواستنی ها داشتنی نیست و همیشه داشتنی ها خواستنی نیست.

**********

بیا لبخند بزنیم،بدون انتظار هیچ پاسخی از دنیا

**********

به کم نور ترین ستاره ها قانع باش،که چشم همه به سوی پرنورترین ستاره هاست.

**********

فکر کردن به گذشته،مانند دویدن به دنبال باد است.

**********

آدمی ساخته افکار خویش است،همان می شود که به آن می اندیشد.