برچسب ها بـ ‘کوره راه’

تکه های ناب 3

چهار شنبه, 16 می, 2018

انسان امروز مدعي است كه كوره راه هاي مريخ راشناخته است،
درحالي كه هنوز با كوچه پس كوچه هاي دلش بيگانه است.

سلمان هراتی

نومید مباش

دوشنبه, 29 می, 2017

گر نادمی از کار خود،در کوره راه زندگی
نومیدی از بدکارگی،خسته از این بیهودگی
گر در دلت آزرده ای از سستی و بیچارگی
از دست خود تنگ آمدی،در جاده درماندگی
وز قیل و قال دنیوی،آزرده جان گردیده ای
بر مردم نادان و دون،از عمق جان رنجیده ای
گر با هزاران آرزو،خدمت به یاران کرده ای
وز دوستان دون و دد،نامردمی ها دیده ای
نزد خدا سکنی گزین،نبود چو او فهمیده ای
شیرین تر از یاد خدا،در این جهان نگزیده ای

گفتگو

سه شنبه, 17 ژوئن, 2014

می گفت: مدتی است که جام عشق ما تهی شده و با این وجود تو هنوز مستی!حتی می شود گفت مست تر از گذشته.
پای کس دیگری در میان است؟
گفتمش :آری.اما نه آنگونه که تو می اندیشی.عشق زمینی هم اگر واقعا عشق باشد و فقط به تمایلات جسمانی بسنده نکرده باشد ،در پایان کوره راهش یا به قول تو تهی شدن جامش ،به شاهراهی می رسد که میخانه ای در کنج تقاطع این کوره راه و آن شاهراه وجود دارد که صاحب و ساقی اش خداست. اگر ساقی روحت را محک زند و خالصش بیابد، پنهانی به تو باده ای خواهد داد که تا روز دیدارش مست باشی و حلاج وار فریاد بکشی که: انا الحق!
مستم از جام تهی،حیرانی
باده نوشیده شده، پنهانی

گفتگو

شنبه, 23 نوامبر, 2013

می گفت: مدتی است که جام عشق ما تهی شده و با این وجود تو هنوز مستی!حتی می شود گفت مست تر از گذشته.

            پای کس دیگری در میان است؟

گفتمش  :آری.اما نه آنگونه که تو می اندیشی.عشق زمینی هم اگر واقعا عشق باشد و فقط به تمایلات جسمانی بسنده نکرده باشد ،در پایان کوره راهش یا به قول تو تهی شدن جامش ،به شاهراهی می رسد که میخانه ای در کنج                     تقاطع این کوره راه و آن شاهراه وجود دارد که صاحب و ساقی اش خداست. اگر ساقی روحت را محک زند وخالصش بیابد، پنهانی به تو باده ای خواهد داد که تا روز دیدارش مست باشی و حلاج وار فریاد بکشی که:                      انا الحق!        

مستم از جام تهی،حیرانی

باده نوشیده شده، پنهانی

ما سرکشیم

دوشنبه, 2 جولای, 2012

 

خلق خدا در رنج و غم

ما داد خدمت می زنیم!

ما ناخوشیم،گرچه خوشیم!

ما نزد خالق سرکشیم

در کوره راه زندگی

آنجا که بین ماندگان

راهی نباشد تا که ما

بار خودی بیرون بریم

بر دیگران تهمت زنیم

تا جان خود را وارهیم

در رسم و آیین زمان

واندر خرابات جهان

 با مردمان همره شدن

تکلیف ما شد بی گمان

بهترین باش

چهار شنبه, 16 می, 2012

 

اگر نمی توانی بلوطی بر فراز تپه ای باشی،بوته ای در دامنه ای باش،

ولی بهترین بوته‌ای باش كه در كناره راه می‌روید.

اگر نمی‌توانی بوته‌ای باشی،علف كوچكی باش و چشم‌انداز كنار شاه راهی

 را شادمانه‌تر كن…….

اگر نمی‌توانی نهنگ باشی، فقط یك ماهی كوچك باش،

ولی بازیگوش‌ترین ماهی دریاچه!

همه ما را كه ناخدا نمی‌كنند، ملوان هم می‌توان بود.

در این دنیا برای همه ما كاری هست كارهای بزرگ،

كارهای كمی كوچكتر و آنچه كه وظیفه ماست،

چندان دور از دسترس نیست.

اگرنمی‌توانی شاه راه باشی،كوره راه باش،

اگر نمی‌توانی خورشید باشی، ستاره باش،

با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرند.

                                                             هر آنچه كه هستی، بهترینش باش……….

تقدیم به سالکان راه حق

دوشنبه, 19 دسامبر, 2011

خسته ام زین رفته راه و ناامید از پیش رو

با امید آنچه یابم،من زلطفت پیش رو

من به امید هدایت های تو،ای رهنمای زندگی

می روم افتان و خیزان ،در مسیر پیش رو

می زنم مرهم ز مهرت،روی زخم های دلم

از غم هجران یاران،زانچه مانده پیش رو

دلخوش از انبان مهری ،پر شده در کوله بار

توشه ای سازم فراوان،بهر خلق پیش رو

کم شود از جمع یاران،در خم هرجاده ای

چون تو باشی،می دوم من در طریق پیش رو

من نگردم ناامید از سختی این کوره راه

عشق دیدار تو باشد ،مقصدم در پیش رو