برچسب ها بـ ‘کتاب مقدس’

تکه های ناب 34

چهار شنبه, 2 ژانویه, 2019

ابلیس می تواند از کتاب مقدس جهت منافع خود آیه بیاورد.

شکسپیر

دلگرم مشو

سه شنبه, 10 ژوئن, 2014

کتاب مقدسِ آدم برفی ها

یک آیه دارد:

” دلگرم نشو! “