برچسب ها بـ ‘کاهلی’

رضایت خدا در چیست؟

دوشنبه, 24 آوریل, 2017

تلاش کنیم و سخت کوشیم و خوش باشیم
که در طریقت ما سستی و کاهلی جفا باشد
حلال خوریم و گشاده دست باشیم،چون باران
که در مرام ما معیشت همه یاران روا باشد
به غمزه و به نگاهی دو صد گره نماییم باز
که راز و رمز مکتب عشق ز عمق جان باشد
چه فایده از این همه رنگ و نفاق و بیرحمی
چو حاصل کارآخر، همه درماندگی وغم باشد
ز نردبان خدمت یاران بکوش و بالا رو
که نزد خالق هستی،این موجب رضا باشد

واگویه ها 18

سه شنبه, 7 آگوست, 2012

می توانم کمکش کنم،اما به بعد موکولش می نمایم

باید زنگی به او بزنم و حالی بپرسم،می گویم انشالله فردا

بیمارم را در بیمارستان تنها می گذارم و به دیدارش نمی روم،چون کار دارم

پدر و مادرم تشنه دیدارم هستند و کاهلی می کنم

فرزندانم در انتظار دمی صحبت با من و من غرق مشغله های ریز و درشت خود

حکایت من حکایت مرد یخ فروشی است که پرسیدندش:فروختی؟

گفت:خواستند بخرند،به امید قیمتی بیشتر نفروختم و اینک تمام شد!