برچسب ها بـ ‘چرت’

خوشبختی چیست؟

شنبه, 21 فوریه, 2015

پولداری،منش است و ربطی به میزان دارایی ندارد.
گدایی،صفت است و ربطی به بی پولی ندارد.
دانایی،فهم و شعور است و ربطی به مدرک تحصیلی ندارد.
نادانی،یاوه گویی است و ربطی به زیاده گویی ندارد.
دشمن،نمایشی از ضعف ها و کمبودهای خویش است و ربطی به بدسرشتی و بدخواهی طرف مقابل ندارد.
یار،همدلی است و ربطی به همراهی و پر کردن کمبود ندارد.
وقتی گرسنه ای،یک لقمه نان خوشبختی است.
وقتی تشنه ای،یک قطره آب خوشبختی است.
وقتی خوابت می آید،یک چرت کوچک خوشبختی است.
خوشبختی،مشتی از لحظات است….
یک مشت از نقطه های ریز،که وقتی کنار هم قرار می گیرند،یک خط را می سازند به اسم زندگی.
قدر خوشبختی هایمان را بدانیم

چقدر خوشبختی می خواهید!؟

یکشنبه, 29 ژوئن, 2014

-اگر خوشبختی را برای يک ساعت می خواهيد، چرت بزنيد

-اگر خوشبختی را برای يک روز می خواهيد، به پيك نيك برويد

-اگر خوشبختی را برای يک هفته می خواهيد، به تعطيلات برويد

-اگر خوشبختی را برای يک ماه می خواهيد، ازدواج كنيد

-اگر خوشبختی را برای يک سال می خواهيد، ثروت به ارث ببريد

-اگر خوشبختی را برای يک عمر می خواهيد، ياد بگيريد كاری را كه انجام می دهيد دوست داشته باشيد….!

استیو جابز