برچسب ها بـ ‘پویندگی’

دل نوشته 3

شنبه, 11 می, 2019

انشائ الله این رزومه همه ما باشد:

نام : پارسا
نام خانوادگی: یکتاپرست
شماره شناسنامه : یک جلوش تا بی نهایت صفرها!
نام پدر: خدا
نام مادر: طبیعت
محل تولد: جهان
زمان تولد: روز تولد جهان هستی
زبان : زبان عشق
دین : عشق
اخرین مدرک تحصیلی : نادانی جاویدان
شغل : خدمت به مخلوقات پدر
اشنایی با رایانه: همیشه متصل به دانش بشری (اینترنت بدون فیلتر!)
سرگرمی : جستجوی دانش (پویندگی حقیقت)

چارچرخه

شنبه, 7 ژانویه, 2012

در پشت چارچرخه فرسوده ای،کسی

خطی نوشته بود:

                                           من گشته ام ،نبود

                                              تو دیگر نگرد،

                                                   نیست

این آیینه ملال

در من هزار مرتبه تکرار گشت و گشت

چشمم برای این همه سرگشتگی،گریست

چون دوست در برابر خود می نشاندمش

تا عرصه بگوی و مگوی،می کشاندمش

                                           در جستجوی آب حیاتی؟

                                          در بی کران این ظلمات آیا؟

                                            در آرزوی رحم،عدالت؟

                                                   دنبال عشق؟

                                                      دوست؟

                                                  ما نیز گشته ایم

                                     ” و آن شیخ با چراغ همی گشت…..”

آیا تو نیز،

-چون او-

“انسانت آرزوست؟”

گر جسته ای،بمان

و اگر خواستی،بدان

ما را تمام لذت هستی

به جستجوست!

پویندگی تمامی معنای زندگی است

هرگز

                                                      “نگرد،نیست”

                                                  سزاوار مرد نیست…..

 

فریدون مشیری