برچسب ها بـ ‘پویش’

عرفان نامه 1

چهار شنبه, 26 آوریل, 2017

از کتاب “یک عاشقانه آرام” نادر ابراهیمی:

عشق يعني پويش ناب دائمي . به سراغ خستگان روح نمي آيد . خسته دل نباش

خداوند خدا، پیش از آنکه انسان را بیافریند،عشق را آفرید. چرا که می دانست انسان بدون عشق،درد روح را ادراک نخواهد کرد، و بدون درد روح، بخشی از خداوند خدا را در خویشتن خویش نخواهد داشت.

مقالات 20

یکشنبه, 20 سپتامبر, 2015

از آدم تا انسان 20

رمز گشایی شخصیت های قصه را می توان اینگونه بیان نمود که :
1) پادشاه : رمز روح معنوی ، روح قدسی و سلطان روح است .
2) کنیزک : رمز جسم مادی و قفس تن و نفس حیوانی تواند بود.
3) طبیبان : رمز مدعیان بی خبر و نا آگاه از اسرار عشق و حقیقت ، علمای ظاهر بین.
4) حکیم : رمز پیر راز آشنا و راهنمای حقیقی و آگاه به اسرار عشق.
5) رسولان : رمز قوای ادراک و دریافت و عقل و فهم.
6) زرگر : رمز نفس مادی که طالب حطام دنیایی و پیرو هوا و هوس است .
نکات زیر را نیز می توان از این حکایت،نتیجه گرفت:
اول – عقل و دین همیشه می تواند در معرض دستبرد و تاراج نفس قرار گیرد.
دوم – هر یک از این پیشامدها می تواند امتحان و واقعه ای برای افزایش ظرفیت روحی و معنوی آدمی هم باشد.عاقل با مدد الهی و راهنمایی اولیا چه بسا نه تنها از این تهدیدات برای خود فرصت هایی می سازد که او را به خدا نزدیکتر می نماید،بلکه از نعمت های حلال دنیوی نیز برخوردار می گردد.
سوم – خرد و اندیشه ای که خداوند تنها به انسان ارزانی داشته است،بهترین یاور و ابزار او برای سیر الی الله است – البته برای شروع راه – و در ادامه آدمی به مدد عشق،امکان صعود به قله الهی و دیدار حق را خواهد داشت.
به انتهای سخن رسیدیم و امید دارم که بیان مقصود نموده باشم.امید آنکه شما نیز سالک راه پویش خداوندی گردید و در هرصورت بدانید و آگاه باشید که هدف از تمامی نوشتار فوق این بود که بگویم:
ای آدم،بکوش تا انسان شوی
انسانیت همان دمی است که هنگام خلقت،خدا از روح خود در تو دمید
پس خدا را درون خود پیدا کن

چند جمله از “ارد بزرگ”

شنبه, 27 نوامبر, 2010

* ادب خویش را هیچ گاه فرو مگذار،با وجود اینکه مورد ریشخند باشی.

* گیتی همواره در حال زایش است و پویشی آرام در همه گونه های آن در حال پیدایش است.

* عشق همچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری ،روز افزون می گردد.

* کمک به همگان،عشقی است که به برجستگان کمک می کند راه های سرافرازی را بیابند.

* مردم به دنبال گزارش روزانه فرمانروایان نیستند!آنان دگرگونی و بهروزی زندگی خویش را خواستارند.

* فرمانروایان تنها پاسخگوی زمان حال خویش نیستند،آنها به گذشتگان و آیندگان نیز پاسخگویند.