برچسب ها بـ ‘پست و مقام’

دوستی

شنبه, 6 اکتبر, 2012

یکی از دوستانم می گفت:

دوستان را می توان به دو دسته تقسیم نمود.یک دسته تا وقتی که پست و مقامی داری،همیشه دور و برت هستند و لحظه ای رهایت نمی کنند.مراقبت هستند و دائما برایت دلسوزی می کنند.وقتی هم که پست و مقامت را از دست دادی،آنها را هم از دست می دهی.

دسته ای دیگر هنگامی که تو در مقامی هستی،کاری به کارت ندارند.همین که تو عزیزی و بر سر کار،خوشحالند و مسرور.اما چون کنارت گذاشتند،بلافاصله با تو تماس می گیرند و هم سعی می کنند دلجویی کنند و امیدت دهند و هم به دنبال کاری در شان تو خواهند بود و تا دوباره پا نگیری رهایت نمی کنند.

راستی شما برای دوستانتان از کدام دسته اید؟

یکی بود یکی نبود

دوشنبه, 7 می, 2012

یکی بود یکی نبود

همیشه اینطوری بود

اونکه بود،پولداره بود

اون که بود ظالمه بود

صاحب پست و مقام

صاحب جون همه

که کسی نمی دونست

از کجا آورده بود

این همه زور و زرو

یکی هم هیچوقت نبود

یعنی راستشو بخوای

این یکی هم همیشه پیش ما بود

اما چون فقیر و بی حاشیه بود

هیچکی اونو نمی دید

به نظر نمی اومد

جزو آدما نبود

این شده که ما می گیم

یکی بود یکی نبود