برچسب ها بـ ‘پرشتاب’

از سر خستگی

دوشنبه, 18 نوامبر, 2013

تا به كي با فهم عشق مشغول شدن

                                         عشق را در خود ولي رنجور شدن

عشق قوت روح هر انسان بود

                                          پس چرا با ديگران ناجور شدن؟

ما فقير عشق با يار خوديم

                                           ما اسير  درد غربت  با توايم

اي خدا اين جان خاكي شد بلا

                                           عاشقان را كي كني از غم رها؟

من ندانم جاي بعدي چون بود

                                           خوان آن رنگين بود يا خون بود

ليك دانم زين جهان رنجورشدم

                                           خسته و مهجور و بس ناسور شدم

مردمان با يكدگر در بيم وجنگ

                                            عاشقي در كنج دل هايي چو سنگ

وارهان اين عاصي پر نام و ننگ

زين جهان پرشتاب و رنگ رنگ

می دانم…..

شنبه, 14 جولای, 2012

می دانم که درست نمی گویند،اگرچه خیلی زیادند.

می دانم که راه را درست نمی روند،اگرچه پرشتاب و با شوق می روند.

به تنهایی حریفشان نمی شوم،هر چه تلاش می کنم سر به سنگ کوفتن است.

کسی هم همراهم نیست،اگرچه روزی چند بار می گویند:هیچکس تنها نیست!

همه ظاهرا نگرانیم،اما یقینا همه راست نمی گویند چون کارها خوب پیش نمی رود.

چگونه می توان در چنین شرایطی یک سازمان را نجات داد؟

می ترسم خسته شوم و ناامید………..

خدایا،مرا دریاب.