برچسب ها بـ ‘وام’

گفتگو با یک دوست 2

شنبه, 6 ژانویه, 2018

گفت: بخشی از این آمار که گفتی،مثل فروش دانش فنی و سود وام کاملا قانونی است.
گفتم: می رسیم به قانون یا برقراری نظم جهانی.
وجدانا به من بگو قوانین را چه کسانی می نویسند و بر جهان حاکم می کنند؟و ناظران بر این قوانین مثل سازمان ملل و صندوق بین المللی پول و….. را چه کسانی خلق کرده اند و قوانینش را وضع کرده اند؟
بنابراین می توان گفت ، قانون اختراع اقویا برای کنترل و در صورت نیاز سرکوب و از بین بردن ضعفاست.
اما این همه مطلب نیست.راه های درآمد بیشتری را هم ایجاد کرده اند:
با خلق مفاهیمی مثل قومیت،رنگ پوست،برتری نژادی،برتری علمی و…….ضعفا را به جان یکدیگر انداخته اند.
با کمک به افراد فرمانبردار از خود و حاکم نمودن آنها،کنترل دنیا را به دست گرفته اند.
به این ترتیب هرجا که مواد اولیه مورد نیاز روز به وفور وجود دارد،جنگ و خونریزی راه می اندازند و ضمن اینکه مواد اولیه آنها را می گیرند و پولش را صرف فروش اسلحه و ادوات نظامی می کنند و پس از اتمام خونریزی هم بقیه ثروتشان را می گیرند تا خرابی های به وجود آمده را بازسازی کنند و در این میان اگر صدها هزار پیر و جوان و کودک هم کشته و زخمی و آواره می شوند چه غم!بیشتر شدن ثروتشان را عشق است!
و همه اینها هم به ظاهر قانونی و انسان دوستانه است!

واگویه ها(12)

سه شنبه, 26 ژوئن, 2012

یکی خوشبختی را در دریافت وام چند صد میلیاردی اش می داند

دیگری در پیدا کردن شغلی با حداقل حقوق تعیین شده

یکی شانس را در وجود بنز آخرین مدل در رنگ دلخواهش در نمایندگی می داند

و دیگری در پیدا کردن یک اتاق سه در چهار متر اجاره ای در هرکجای این شهر که با بودجه اش تناسبی داشته باشد

یکی با دیدن برف و امکان اسکی و… به شوق می آید

و دیگری در غم چگونه شستن رخت و لباس در یخبندان

اگر دستم رسد بر چرخ گردون

از او پرسم که این چون است و آن چون

یکی را می دهی صد ناز و نعمت

یکی را نان جو آغشته با خون