برچسب ها بـ ‘والدین’

کلید توسعه ایران 45

چهار شنبه, 2 سپتامبر, 2020

نخستین اصل تفکر انتقادی،پرسشگری است.
هم در خانواده و هم در مدرسه،والدین و معلمینی موفق تر هستند که از همان ابتدا حقایق را عرضه نکنند و به تعبیر حکیمانه امیل شارتیه ذهن فرزندان را گرسنه کنند.
جمع آوری اطلاعات و ارزیابی آن نیز گام های دوم و سوم در این زمینه هستند و گام چهارم در این خصوص نتیجه گیری و تصمیم است و اینکه فرد بتواند به صحیح ترین راه حل برای مسائل فراروی خود دست یابد.
تفکر انتقادی را عبارت از فرایندی پیچیده تر از تفکر عادی و ساده دانسته اند که شامل داوری و قضاوت بر اساس اندیشه خود و دیگران بر مبنای جمع آوری اطلاعات،بررسی،تحلیل،ارزیابی و نهایتا رسیدن به نتیجه اتفاق است.آنچه در اینجا ارزشمند تلقی می شود،این است که ما خودمان این مسیر را طی می کنیم.
فرزندانی که از کودکی در محیط خانه و مدرسه منقدانه رشد می کنند،اجازه نمی دهند قدرت انتخاب و استقلال عمل آنها ربوده شود.با تفکر انتقادی،شهروندانی تربیت می شوند که با احساس زندگی می کنند،اما با عقل تصمیم می گیرند.در واقع اینها کسانی هستند که سطح انتظارشان از محیط و جامعه بالاتر از دیگران است و به راحتی سر تعظیم در برابر هیچ قدرتی اعم از امپراتوری تبلیغات و غول های اقتصادی ،ایدئولوژی های فریبنده و حکومت های خودکامه فرو نمی آورند.

کلید توسعه ایران 24

چهار شنبه, 26 فوریه, 2020

در جهان امروزی،رسانه ها،اینترنت،فضای مجازی ،ماهواره ها و مناسبات دانش آموزان با والدین آن ها، در کنار مدرسه و بیش از مدرسه در فرایندهای یاددهی و یادگیری دانش آموزان سهیم هستند. از این رو مدرسه در این بستر جدید و امروزی،میدان معنایی است که دیگر مانند گذشته چندان مکان مند و یا نهادمند نیست. بر این اساس مس توان گفت: در آینده مدرسه ساختار متمرکز و مرکز محور خود را از دست می دهد،یا به شدت این مرکزیت تضعیف می شود.
همچنین بر اساس این دیدگاه می توان گفت: در آینده،دولت نمی تواند مانند گذشته یا حتی مانند امروز،قدرت همه جانبه ای برای کنترل و نظارت بر عملکرد مدرسه در خدمت هدف های سیاسی خود داشته باشد. نیروهای رسانه ای و قدرت خانواده ،بر قدرت دولتی پیشی خواهد گرفت. دیوارهای مدرسه از دور آموزش کنار می روند و آموزش بیش از آنکه در نظام مدرسه ای رخ دهد،در میدان معنایی مدرسه خواهد بود.
دانش آموزان از حقوق بشر برخورداری بیشتری دارند تا از حقوق سنتی جامعه پدرسالار.

نقد و تحلیل جباریت 12

یکشنبه, 29 سپتامبر, 2019

انواع گوناگون هراس وجود دارد، در اينجا ما به دو نوع آن اشاره می کنیم:
1 – هراس معطوف به اجتماع
2 – هراس پرخاش گرانه
– هراس معطوف به اجتماعي كه در رفتار نمود آشكاري دارد، راهي براي جبران نقطه ضعف ها از طريق تحميل وظايف و مسؤوليت خود به محيط اجتماعي است . در اين نوع هراس شرايط هراس انگيز، هيچ گاه به طورريشه اي رفع نمي شود و هر بار كه ايجاد مي شود، براي خاموشي موقّتي آن مي بايست از ديگران استمداد جست . مانند شخصي كه در هراس از حملة قلبي است و نمي تواند بدون همراهي كسي از منزل خارج شود، يا كودكي كه در شب با وحشت از خواب مي پرد و والدينش را مجبور مي كند كه درتمام شب او را تنها نگذارند، يا فردي كه با تمارض از انجام وظايف طفره مي رود و اطرافيان را به انجام تكاليف خودش وادار مي سازد و … عنصرمركزي در تمامي اين نمونه ها همان هراس معطوف به اجتماعي است.
اين نوع هراس با سوءاستفاده از روحية مدارا و ياري محيط مي تواند خود را به صورت يك امتياز و نقطة قوت نشان دهد . كاملاً روشن است كه اين شيوة برخورد با محيط باعث مي شود كه عنصر هراس به طور مداوم زیادتر شده و به شكل هاي مختلف و به گونه اي متغيرخود را نشان دهد که در تداوم باعث پيچيدگي رابطة انسان با محيط خودش و بروز مشكلات بيشتري مي شود و وجود او را به شكل عجيبي دچار سردرگمي مي كند . تا آن جا كه هستي و وجود او هماهنگي با ظاهري مي شود كه فرد تلاش مي كند در پشت آن خود را محفوظ نگه دارد . ولي كم كم آن ظاهر ساختگي جذب وجودش شده و پاره اي از ذاتش مي شود. بدين ترتيب ناسازگاري وعدم تطابقي كه بين او و واقعيت بروز مي كند، به طرز نوميدكننده اي شدت می گیرد.
چنين فردي ديگر نمي تواند به تجربه هاي جديد و متفاوت از بازي ها و نقش آفريني هايش دست بزند . همين ناتواني در دست زدن به تجربه هاي جديد، اين گونه افراد را براي مدتي از چالش ها ودرگيري هايي كه م يتواند به شكست يا ناكامي بيانجامد، دور نگه مي دارد.
فرد مبتلا به هراس معطوف به اجتماع در جست وجوي شأن و مقام است. شأن و مقامي كه به قدرت منتهي مي شود، چرا كه هر شأن واعتباري به ميزاني در بردارندة قدرت است.

سواد زندگی 4

یکشنبه, 17 مارس, 2019

اینک می خواهیم بدانیم مکانیزم کنترل دیگران چگونه در ما ایجاد می شود و رشد می یابد؟

اولین تجربه انسان در کنترل دیگران به دوران نوزادی اش می رسد. زمانی که با نخستین مشکلات زیستی اش مواجه می شود، مانند گرسنگی،دل درد،خیس کردن لباس و … .
نوزاد نمی تواند رأساً نیازهای خود را برآورده کند. بنابراین می کوشد که دیگران را وادار کند به کمکش بیایند. تنها سلاح او ، گریه است که به اعتقاد دکتر گلاسر، نوعی بیان بدوی خشم است.

نوزاد اندک اندک در می یابد که با گریه کردن خود، دیگران را وامی دارد که از جای خود برخیزند و هر کاری که دارند زمین بگذارند و به سویش بیایند و مشکل او را حل کنند. این تجربه جالبی برای یک انسان تازه تولد یافته است که می تواند با ابراز خشم اولیه (گریه) دیگران را به گونه ای کنترل کند که به خدمت او بیایند.
تئوری انتخاب ؛ علت اصلی ناخشنودی انسان ها چیست؟ و چه باید کرد؟
کودک، هر چه بزرگ تر می شود، مکانیزم های پیچیده تری را برای کنترل دیگران (در وهله اول والدین) در پیش می گیرد. به عنوان مثال، کودکی که نسبت به برادر یا خواهر کوچک ترش حسادت می کند، ممکن است با لج بازی هایی مانند خیس کردن عمدی شلوارش، بخواهد رفتار والدین خود را تحت کنترل خود در آورد.
البته با بالا رفتن سن، نوزاد یاد می گیرد که برخی از کارهایش را خودش انجام دهد تا نیازی به اعمال کنترل بر دیگران نباشد.

بنابراین، تمایل به کنترل دیگران از همان اول زندگی در وجود هر یک از ما شکل می گیرد. البته اگر بخواهیم باز هم به قبل تر برگردیم، به ژن هایی می رسیم که هر کدام از ویژگی های ما را مشخص می کنند و در این میان، برخی افراد به صورت ژنتیکی، تمایل بیشتری به کنترل دیگران دارند.

علاوه بر ژنتیک و تجربیات نخستین دوران نوزادی، فضای فرهنگی که هر یک از ما در آن بزرگ می شویم و زندگی می کنیم به ما می آموزد که تا چه حد کنترلگر باشیم.

کسانی که علاقه شدیدی تحمیل اجباری اراده خود دارند، از نظر رشد اجتماعی در مرحله نوزادی باقی مانده اند؛ چه آن که نوزادان نیز وقتی در مسیر رشد قرار می گیرند، اندک اندک در می یابند که نمی توانند همه نیازهای خود را با کنترلگری دیگران تأمین کنند و باید خودشان هم دست به کار شوند. مثلا نوزادی که تا یک سال پیش، نمی توانست بدون کمک مادرش ، شیشه شیرش را به دهان بگیرد و ناگزیر بود با گریه و زاری ، مادرش را وادار به رفتار خاصی به نام غذا دادن به او بکند، اینک می داند که باید خود دست به سمت غذا ببرد و آن را در دهانش بگذارد.

مقالات 93

یکشنبه, 14 می, 2017

انسان و تنهاییش 15

– و بالاخره سومین دلیل اصرار آدمی به قدم زدن در شاهراه انسانیت،لذت حاصل از این کار است!

شاید بد نباشد در توضیح این مفهوم از نوشته یکی از رهبران مذهبی یهود به نام “هارولد کاشر” استفاده کنم تا ببینیم که ادیان الهی همه ریشه در عشق و انسان دوستی و کمال دارند و ما آدمیان چگونه آن ها را به ننگ و درد و بیگانگی با انسان و عامل تفرقه و دوری آدمیان از یکدیگر تبدیلش می کنیم:

من به عنوان یک فرد مذهبی با مردم زیاد سر و کار داشته ام. وقتی صادقانه به زندگی خود نگاه می کنم و مشکلات انسان ها را بررسی می کنم، دقیقاً می فهمم که منشا آنها بسیاری از مشکلات ما چیست؟ منشا آنها از یک تصور غلط سرچشمه می گیرد و آن این که : ما دلمان می خواهد که کامل و بی نقص باشیم تا دیگران دوستمان داشته باشند.
هیچ چیز برای ما دردناکتر از این نیست که تصور کنیم دیگران دوستمان ندارند . اگر فکر کنیم که لایق دوستی و عشق دیگران نیستیم، فوق العاده ناراحت و آزرده خاطر می شویم…. و تمامی این تصورات به خاطر آن است که فکر می کنیم هر کار اشتباهی را که انجام بدهیم باعث می شویم که حُداوند و نزدیکان ما بیشتر از ما فاصله بگیرند.
شاید این عقیده از آنجا شکل گرفت که همیشه والدین ما که واقعاً دوستمان داشته اند. می خواستند که ما کامل باشیم. هر اشتباهی هر چند کوچک و کم اهمیت که مرتکب می شویم سعی می کردند آن را به ما گوشزد کنند و به این ترتیب مدام ما رامجبور می کردند که هر کاری را بهتر و بهتر انجام دهیم. شاید اعتقاد به کامل بودن را از معلم هایی یاد گرفتیم که فقط شاگردهای زرنگ را تشویق می کردند و همیشه دفترهای مشق تمیز و مرتب آنها را به رخ ما می کشیدند و وقتی که کار اشتباهی انجام می دادیم . خشمگین و غضبناک می شدند…. بدتر از همه اینکه ، ما همیشه می گوییم چون خداوند شاهد تمام اعمال و رفتار ماست و هر آنچه را که در سرداریم می داند، پس با هر اشتباه و خطایی از عشق و لطف خداوند جدا می شویم . می گوییم هر کاری یا درست یا غلط. اگر کاری را درست انجام دهیم، شامل لطف خداوند واگر غلط انجام دهیم از محبت او دور می شویم .در اینجا  این سئوال پیش می آید که:
-چرا خدا باید قانونی در دنیا بگذارد که شاید یکی از ما نتوانیم به آن جامعه عمل بپوشانیم؟ او خودش ما را آفریده و بهتر می داند که هر کدام از ما راه درازی تا رسیدن به کمال در پیش داریم و هیچ کدام کامل نیستیم.
به نظر من بهترین جواب برای این سئوال آن است که:

 خداوند در هر حال همه بندگانش را دوست دارد و ممکن است که بعضی از کارهایی که به غلط انجام می دهیم، پروردگار را ناامید و ناراحت کند ، اما او هرگز از آنچه هستیم واز خاصیت وجودی ما ناامید و روی گردان نمی شود. ما انسانهایی هستیم که آمادگی برای خطا کردن داریم و با این حال سعی می کنیم خوب را از بد تشخیص دهیم.

هزینه دختران نسبت به پسران 6

سه شنبه, 27 اکتبر, 2015

ﻧﺘﯿﺠﻪ:
آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺸﺮده در ﺑﯿﺎن آﻣﺪ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه دﺧﺘﺮان ﺑﻮده و ﺑﯽ اﻧﺼﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه آﻧﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎرس و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻧﺪك ﮐﺎوﯾﺪه ﻧﺸﻮد .ﭼﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ دﺧﺘﺮ ﺑﻮدن ، آن زﻣﺎن ﮐﻪ آرام آرام در ﻫﺮ ﻧﮕﺎه ، در ﻫﺮ ﺣﺮف ، در ﻫﺮ ﮐﻨﺶ رﻓﺘﺎري از ﭘﺬﯾﺮش ِ ﺳﻮي واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﭙﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ، ﻧﺎﺗﻮان اﻧﮕﺎري آﻧﻬﺎ را ﻗﻮرت دادن و ﺗﻨﯿﺪنِ دردﻣﻨﺪاﻧﻪ ي اﯾﻦ ﺑﺎور ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ، آن ﻫﻢ ﻧﺎﺗﻮان اﻧﮕﺎري از ﺳﺮ ﻋﺸﻖ و دﻟﺴﻮزي، واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ از روز ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﻟﺪ اﯾﻦ ﺣﺴﺮت رازآﻟﻮد ﺧﻮد را در دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﻓﻨﺪ.و ﺑﻪ ،ﺑﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎري از ﺗﺎرﯾﺦ ، ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺑﺎوراﻧﻨﺪ.و اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و ﻣﻈﻬﺮ آﻓﺮﯾﻨﺶ ،ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﺳﺘﻢ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﭘﺎﯾﺪار از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﻣﺮگ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎ آﻣﺪه ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺮﺟﻤﺎن اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﻮده و اﯾﻨﮏ ﮐﺎرﮐﺮد “ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﺗﺮازي” و ﻣﯿﻮه يِ ﻣﻘﻮم ارزش آن ﯾﻌﻨﯽ “اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ” و “ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ” از او ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﮑﻮت ﺧﻮد را ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﺪا ، ﻧﺪاي ﮔﻮاراﺋﯽ است . ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﭘﺴﺮاﻧﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ ، ﺟﺎن ﻫﺎي ﺧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎيِ ﻫﻤﻨﻬﺎد ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﭘﺎرادوﮐﺴﯿﮑﺎل دارﻧﺪ ، ﻧﺎﺗﻮان از ﺑﺮﭘﺎداري ﭘﺎراداﯾﻢ ﻫﻤﺴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آن ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮﭘﺎداري ﭘﺎراداﯾﻢ ﻫﻤﺴﺎز ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﻤﯽ از اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪه را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎي ﺑﻠﻮرﯾﻦ ، ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ اﯾﺴﺘﻨﺪ.و ﺳﺨﻦ آﺧﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎيِ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﺎن ﮐﻨﺶ درﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺟﻬﺎن ﻓﻬﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻟﺬا ﻫﯿﭻ ﭘﺪﯾﺪه يِ رﯾﺰ و درﺷﺘﯽ در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺟﻬﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ.

هزینه تمام شده دختران نسبت به پسران 5

سه شنبه, 13 اکتبر, 2015

دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎرادوﮐﺲ ﻓﺎﺋﻖ آﯾﻨﺪ ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده اي را ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺪارك ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﻤﻪ يِ ﺟﻤﻌﯿﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن آﻧﺎن ﺗﻦ در دﻫﻨﺪ. و در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ يِ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ دوش واﻟﺪﯾﻦ دﺧﺘﺮدار ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰاران آرزو و اﻣﯿﺪ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﭘﺴﺮدار ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮏ در ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﭘﺎرادوﮐﺲ ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎ ، دﺧﺘﺮان در ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻨﺎر ﻣﺮدان ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﮕﯽ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﯾﺪ ” ﭼﺮا ﻫﺰﯾﻨﻪ يِ اﯾﻦ ﭘﺎرادوﮐﺲ را ﺑﺎﯾﺪ دﺧﺘﺮان و واﻟﺪﯾﻦ دﺧﺘﺮدار ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟” ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ، اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان از ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ اي ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ يِ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﭘﺴﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ، از ﻫﺮ ﭘﻮﺷﺎﮐﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ يِ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي آراﯾﺸﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎيِ ﻣﻌﺎﺷﺮت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺑﺎﻻﺳﺖ ، دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎيِ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ و…….. ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮﻣﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ، آﯾﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ي ﭘﺎرادوﮐﺴﯿﮑﺎل ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﮕﯿﺰه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه يِ ﺑﺰرگ ﮐﺮدن دﺧﺘﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ و واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻣﯿﺪي؟ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ وﻓﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي دوﻟﺖ ﻫﺎ ، ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺣﺮﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دﺧﺘﺮان ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ يِ واﻟﺪﯾﻦ ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ يِ واﻟﺪﯾﻦ را ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدنِ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده يِ ﯾﮏ ﻧﻔﺮه از ﺧﺎﻧﻪ يِ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و راه سوم یعنی ترکیب هردو،یعنی داشتن فعالیت در اقتصاد با فراهم نمودن فرصت برابر در مشارکت اقتصادی و همچنین امکان تشکیل خانواده به طریق بسیار روشن ممکن نیست.

هزینه تمام شده دختران نسبت به پسران 4

سه شنبه, 29 سپتامبر, 2015

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﮔﺰارش رﻓﺘﺎر واﻟﺪﯾﻦ دﺧﺘﺮدار
اﯾﻨﮏ واﻟﺪﯾﻦ دﺧﺘﺮدار در ﻓﺸﺎر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ زورآورﻧﺪه يِ دو ﺗﯿﻐﻪ يِ ﻗﯿﭽﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ، ﯾﮑﯽ ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻫﻤﻨﻬﺎد ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﺗﯿﻐﻪ يِ دﯾﮕﺮي ﺳﯿﺎﺳﺖ راﯾﺞ اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮده ، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوري ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ، ﻓﺮش ، ﻇﺮوف و …و ﯾﺎ ﺧﺸﮑﺒﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻤﺶ ، ﺑﺎدام و…و ﯾﺎ ﮐﺎﻻي ﮐﺸﺎورزي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺘﻪ ،زﻋﻔﺮان و…. ﯾﺎ ﮐﺎﻻي درﯾﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎوﯾﺎر و… ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزآوري ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﺴﺘﺮده يِ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﺳﻮار ﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ.اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻪ در ﺳﻪ دﻫﻪ يِ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ و ارز آﻧﻬﺎ را ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ، ﮔﺎز ، ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻞ ﻫﻢ
روﻧﻮﺷﺘﯽ ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم از ﮐﺎﻻﻫﺎي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ. و ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.در ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز، ﻣﻮادﺧﺎم ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻓﺮاوري ﻧﺸﺪه ﭼﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و ﺑﺎزدارﻧﺪه يِ ورود ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.اﻣﺮوزه ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎور دور ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﮋاد زرد ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت و ﺳﺒﻘﻪ يِ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ، ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ و ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﺮد و زن ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ زن و ﻣﺮد ﮔﺮدن ﻧﻬﺎده اﺳﺖ. ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر دو ﺗﯿﻐﻪ يِ ﻗﯿﭽﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﯾﺎدي را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮﺟﻤﻊ ﻧﯿﺮوي ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ دارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از واﻟﺪﯾﻦ ﭘﺴﺮ دار در ﺑﯿﻦ ﻓﺸﺎر دو ﺗﯿﻐﻪ يِ ﻗﯿﭽﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ ﭘﺴﺮان از آﻣﻮزش ﭘﯿﺶ از دﺑﺴﺘﺎن ،دﺑﺴﺘﺎن، دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ( روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد آﻧﭽﻪ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺗﺪارك آﻣﺎدﮔﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻢ واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻣﺎدﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻫﻤﻨﻬﺎد ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮداري از آﺗﻮرﯾﺘﻪ يِ دوﻟﺘﯽ و ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل اﯾﻦ آﺗﻮرﯾﺘﻪ يِ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ، از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻓﺮزﻧﺪ آوري را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﻣﺮدان واﮔﺬارﻧﺪ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻨﺪي اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي داده و در ﺣﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺳﺖ و ﻣﺮدان اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪارﻧﺪ.اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن و ﺳﭙﺲ اﺟﺮاِي آن ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان و واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮايِ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﭘﺎرادوﮐﺴﯿﮑﺎل اﺳﺖ.روﺷﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ يِ آﻣﻮزش از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدك ، دﺑﺴﺘﺎن ، دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ده ﻫﺎ ﮐﻼس ﻫﺎي رﻧﮕﺎرﻧﮓ آﻣﻮزش ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ درﺳﺎﯾﻪ از ﺳﻮي واﻟﺪﯾﻦ دﺧﺘﺮدار و اﯾﻦ دﯾﻮار ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻧﺎن اﺳﺖ ، ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﻧﯿﺴﺖ.