برچسب ها بـ ‘همسنگ’

بعد از هیجان ها!

شنبه, 29 آگوست, 2015

بالاخره تب و تاب امضای توافقنامه ها فروکش کرد و اگرچه هنوز دغدغه پذیرش کنگره آمریکا و مجلس ما و شورای امنیت و …… در جریان است،اما همه تقریبا مطمئنند که این توافق اجرایی خواهد شد.

اما نکته اصلی این است که تقریبا همه فهمیده اند که با توافق قرار نیست به این زودی ها،اتفاق خاصی بیفتد.

اروپایی ها دسته دسته برای فروش علوم و تکنولوژی خود به سمت ایران راه افتاده اند.

دلتنگهای مراوده و تجارت با آمریکا به سرعت “اتاق بازرگانی ایران و آمریکا” را تشکیل دادند!

اختلاس گران نیز حتما سناریوهایی برای پول های در راه نوشته اند!

اما همه مردم این امید را دارند که این بار سرمایه های ملی ما درست تر و خردمندانه تر هزینه گردد.

این چرخه فروش مواد خام کشور و خرید گندم و برنج و فن آوری روزی باید به پایان برسد و تعادلی همسنگ در ورودی و خروجی های کشور رخ دهد.

چنین باد!

آتش بدون دود 19

یکشنبه, 7 دسامبر, 2014

ارزش درد،هزاران بار بیش از ارزش همدردی است
درد حالتی است مردمی،اما همدردی،خصلتی است اشرافی و بزرگ منشانه
درد را هرگز همسنگ همدردی ندان!
***********************************
ما هرگز به خاطر عاشقان نجنگیدیم،به خاطر عشق جنگیدیم
ما هرگز به خاطر خوبان روزگار نجنگیدیم،به خاطر نفس خوبی جنگیدیم
ما به خاطر آرمان خواهان نجنگیدیم،به خاطر ذات آرمان جنگیدیم
*************************************
عزیز من
نترس
با صدای بلند گریه کن
شاید همسایه ات با صدای گریه تو،از خواب بیدار شود

ایران و ایرانی 55

چهار شنبه, 9 اکتبر, 2013

یکی دیگر از عوامل زنده ماندن فرهنگ ایرانیان در مقابل هجوم بیگانگان”شعوبیه”بودند.

شعوبیه کسانی بودند که به اسلام گرویده و به آن دل بسته بودند،ولی به برتری عرب که پس از گذشتن دوره های نخستین اسلام رفته رفته به نظر عده ای به صورت اصلی مسلم درآمده بود،گردن نمی نهادند.

هنگامی که در سایه فتوحات اسلامی حکومت برای عرب مسلم شد،دیگر نخواستند خود را با دیگر ملتهای اسلامی همسنگ شمرده و با آنها در یک ردیف قرار گیرند.از جمله چیزهایی که ایشان را در این امر تایید می کرد،گذشته از اینکه پیامبر اکرم از قوم عرب بود،یکی هم این بود که زبان ایشان یعنی عربی در سرتاسر کشورهای اسلامی مورد تکریم و احترام بود و دیگر آنکه در دوره اموی تمام کارهای مهم دولت در دست ایشان بوده است و این امر آنها را صاحب قدرت مطلق ساخته  و به خودپرستی کشانده بود،و از همین روی بیشتر مسلمانان غیر عرب را با عنوان”موالی” می خواندند.مولی اگرچه در معنی بنده و برده صریح نبود ولی از معنی آزاده هم به دور بود و به هر حال کلمه ای ناسزاوار بود.

شعوبیه این دعوی برتری را از اعراب نمی پذیرفتند و دین را از اینگونه تعصب ها برکنار می دانستند،و برای معارضه به مثل آنها هم از افتخارات تاریخی و سوابق درخشان فرهنگی خود سخن می راندند،و برتری ایرانیان را در علم و دانش و شایستگی ایشان را در مملکت داری و غیره به رخ ایشان می کشیدند و در حفظ و نگهداری آثار فرهنگی ایران و ترجمه کردن به زبان عربی و منتشر ساختن آنها در میان اعراب کوشش فراوان می کردند.