برچسب ها بـ ‘همدل’

آنچه از پرندگان آموختم

شنبه, 2 فوریه, 2013

در مدتی که دو “یا کریم” لانه کرده در مقابل پنجره دفتر کارم قرار دارند ،از آنها آموخته ام که:

-می توان ازآنچه که بیفایده به نظر می رسند،استفاده کرد و برای خود لانه ای ساخت.آنها از ساقه های خشک شده و روی زمین ریخته شده درختان حیاط برای خود خانه ای ساخته اند.

– می توان در آنجا خوشبخت زیست و مهربان،اگر جفتی همدل و همپا داشته باشی.

– می توان آینده را در همانجا بنا نهاد و با آوردن جوجه هایی زیبا و خوشرنگ و پرسر و صدا،امید به زندگی را برای دیگران به ارمغان آورد.

– می توان خوشحال بود و دیگران را نیز خوشبخت نمود.

می توان……….(شما کاملش نمایید).

واگویه ها(11)

سه شنبه, 19 ژوئن, 2012

سلام ای خوب سحرآمیز

سلام ای ساده و صادق

سلام ای شهپر دلها

دل آرام و دوای ما

سلام ای خوب من،یارا

تو با من همدل و همراه

به هر راه و به روز و شب

تو با من می شوی یاور

من اما غافلم از تو

چموش و کاهل و خودسر

مکن ترک من جاهل

که گر یکدم رها گردم

بسی آتش نهم بر جا

زنادانی و گمراهی

من از این دلخوشم جانا

که در کوره ره دنیا

تو راهم می بری با خود

و با دلگرمی این فکر

رها سازم وجود خود

میان این کهن دنیا

و می دانم که می دانی

که بر تو بسته ام امید

بسان مادری دلسوز

تو پیوسته نگه داری

وجود غافل من را

در این دالان تو درتوی پرغوغا

دل نوشته های سفر(1)

شنبه, 9 آوریل, 2011

قسم به غربت آوارگان

و به یاد تنهایی محرومان از عشق

قسم به لذت دوست داشتن

و به یاد آنانکه در میان خودی ترین انجمن ها حقیرند

قسم به همدلی و همراهی و یاری

و به یاد تنهایان بیکس

قسم به قدرت خدا بر جهان

و به یاد همه فراموش شدگان درگاه الهی

قسم به دل شکفته از محبت یاری

و به یاد دل شکسته همه آوارگان دور از وطن

قسم به عشق و به معشوق و به یاد آنکه دل آرام گیرد از او

که برنگیرم دل از تو ای همراه

که برنگیرم دل از تو ای همدل

خوشا به حال آنکه……..

چهار شنبه, 16 فوریه, 2011

*خوشا به حال بیماری که طبیبش خداست و دارویش عشق و مراقبت پدر و مادر.

*خوشا به حال آنکه فرزندی بیمار دارد و به لطف خدا،توان پرستاری و معالجه او را.

*خوشا به حال آنکه معبودش خداست و یارش،همدلی و نه همسری!

*خوشا به حال آنکه همدلی دارد تا همیشه خدا را به یادش آورد.

*خوشا به حال طالبی که راهنمایش خداست و هدفش آرامش دل همنوعان.

*خوشا به حال آنان که راهبرانی خداجو و خداترس دارند.

*خوشا به حال آنکه مقصدش خداست و صفاتش ،خداگونه.

*خوشا به حال آنکه دردش ،درد مردم است و ابزارش آنچه خدا در توانش قرار می دهد.

*خوشا به حال آنکه پیر است و فرزندانی صالح و اصیل دارد.

*خوشا به حال فرزندانی که پیرانشان سایه بر زندگی آنان دارند.

*وبالاخره خوشا به حال آنکه اگر هیچیک از این ها را ندارد،همچون خدا تنها نیست!زیرا که او را دارد.

محرم نزدیک است.تقدیم به پیروان و سالکان راه حسین(ع)

سه شنبه, 30 نوامبر, 2010

آیا کسی هست یاریم کند؟

با من بیا، تا بگذریم از کوره راه زندگی

کین راه پرشیب و فراز،همراه و همدل بایدش

بر زخم هم مرهم نهیم،درمان درد هم شویم

نور شب سختی شویم،رهرو توکل بایدش

از عشق یار و همرهان،جام جهان را پر کنیم

چون وقفه ای آید پدید،با عشق درمان بایدش

از قله های زندگی،سوی فراتر بنگریم

رهرو در این بالاروی،شور الهی بایدش

باید که یار هم شویم،سامان کار هم شویم

از قهر و کین دوری کنیم،صد مهربانی بایدش

چون تیرگی غالب شود،نامردمی حاکم شود

تکلیف خود روشن کنیم،تدبیر و درمان بایدش

از جان شیرین بگذریم،تا زندگی معنی شود

چون لحظه ها ننگین شود،از خود گذشتن بایدش