برچسب ها بـ ‘نیکی’

تصویر نوشته 63

سه شنبه, 27 فوریه, 2018

سخنانی از شیخ ابوالحسن خرقانی

سه شنبه, 3 دسامبر, 2013

هرکه در این سرای آید

نانش دهید و از ایمانش مپرسید

خدایی که به او جان داده

من که باشم که نانش ندهم؟

**********************

ای بسا کسانی که بر پشت زمین می روند،و زنده اند

ایشان مردگان اند

وای بسا کسانی که در شکم خاک خفته اند

و ایشان زندگان اند

***************************** 

بنده ی نیک آن بود که دو دست وی راست بود،

یعنی آنچه به هر دو دست کند نیکی بود،

تا فرشتگان دست راست نویسند

چیزی نباشد که فرشتگان دست چپ نویسند.

*************************** 

تا تو طالب دنیا باشی

دنیا بر تو سلطان است،

و چو از وی روی برگردانی،

توبر وی سلطان باشی.

*************************** 

بهترین چیز ها،دلی است که در وی ،

هیچ بدی نباشد.

******************************  

الهی خلق تو شکر نعمت های تو کنند،

من شکر بودن تو کنم

نعمت، بودن توست.

عارفانه ها 12

چهار شنبه, 4 جولای, 2012

الهی،همه از تو ترسند و من از خود

از تو همه نیکی دیده ام و از خویش همه بد

الهی از بوده نالم یا از نبوده؟

از بوده محال است و از نبوده،بیهوده

الهی همچون بید می لرزم که مبادا به هیچ میرزم!

 

خواجه عبدالله انصاری

خدا کجاست؟

دوشنبه, 20 ژوئن, 2011

خدا هرگز نمی خواهد خدا باشد

خدای بنده هایی همچو ما باشد

خدا اندرز به نیکی ها دهد ما را

کجا پروردگار راضی جز این باشد؟

نداریم ما گریزی جز طریق یاری مردم

مپندارش که غیر این،قبول درگهش باشد

خدا را گر به تیمار ضعیفانش تو دریابی

امید لطف و مهر او،به روز داوری باشد

خدا را در میان مردمش دریاب

کجا عاشق جدا از یار خود باشد؟

خدا هرگز نمی خواهد خدا باشد

خدای بنده هایی همچو ما باشد