برچسب ها بـ ‘نورخدا’

کجا رفتی؟

دوشنبه, 28 اکتبر, 2019

ای ساکن جان من آخر به کجا رفتی
در خانه نهان گشتی یا سوی هوا رفتی
چون عهد دلم دیدی از عهد بگردیدی
چون مرغ بپریدی ای دوست کجا رفتی
در روح نظر کردی چون روح سفر کردی
از خلق حذر کردی وز خلق جدا رفتی
رفتی تو بدین زودی تو باد صبا بودی
ماننده بوی گل با باد صبا رفتی
نی باد صبا بودی نی مرغ هوا بودی
از نور خدا بودی در نور خدا رفتی
ای خواجه این خانه چون شمع در این خانه
وز ننگ چنین خانه بر سقف سما رفتی

خدادل

دوشنبه, 2 ژانویه, 2012

قید دنیازدن و دل به خدا دادن را

کار کمتر صنمی ،در خم دوران بینم

پشت پا بر هوس و حشمت و آمال جهان

در کدامین دل فارغ ز هیاهو بینم؟

دل بود خانه خالق که کند تکیه بر آن

لیک کمتر زخدا،نام و نشانی بینم

جان ما در عطش مهر الهی سوزد

روح را دربدر و دور ز اصلش،بینم

ای خوش آن دل که رهد از همه چیز

تا که فریاد کند،نور خدا را دیدم

به نام او

چهار شنبه, 9 فوریه, 2011

به نام عشق،آن یار یگانه

به نام همدل و همراه و دانه

به نام آن غذای روح و جسمم

به نام بهترین و نور چشمم

چو در این جان ما نیروی عشق است

همه حال،نزد عاشق چون بهشت است

اگر روح خدا در جان ما هست

دگر ترسی زاهریمن،چرا هست؟

خدا در قلب انسان خانه دارد

خدا در روح آدم ریشه دارد

به یادش دل چو آرامش بگیرد

سرم آرام،به شب بالش بگیرد

خداوند رحمت بر عالمین است

چه غافل آنکه در بند زمین است