برچسب ها بـ ‘نظر’

تصویر نوشته 52

سه شنبه, 5 دسامبر, 2017

کمی بیاندیشیم 50

سه شنبه, 12 مارس, 2013

از آن نترس که زندگیت پایان گیرد

از آن بترس که هرگز آغاز نگردد

گریس هانس

******************

با نظر تو مخالفم،اما جانم را می دهم تا تو بتوانی نظرت را بیان کنی!

ولتر

*******************

اگر تمام شب را برای از دست دادن خورشید اشک بریزی

لذت دیدن ستاره ها را هم از دست خواهی داد

شکسپیر