برچسب ها بـ ‘نالان’

وصل و هجران

دوشنبه, 13 آگوست, 2018

ای خدا این وصل را هجران مکن

سرخوشان عشق را نالان مکن

نیست در عالم ز هجران تلختر

هر چه خواهی کن ولیکن آن مکن