برچسب ها بـ ‘مکافات’

تصویر نوشته 101

سه شنبه, 1 ژانویه, 2019

کمی بیاندیشیم(6)

سه شنبه, 1 می, 2012

زندگی یک پاداش است،نه یک مکافات

فرصتی است کوتاه تا:

بنگری،بدانی،بیابی،ببالی،بفهمی،و زیبا بیندیشی

و در نهایت در خاطره ها بمانی