برچسب ها بـ ‘موریس مترلینگ’

تکه های ناب 47

چهار شنبه, 8 می, 2019

از موریس مترلینگ پرسیدند: دوست بهتر است یا برادر؟
پاسخ داد : ما که در انتخاب برادر نقشی نداشته ایم اما دوست برادری است که خود انتخاب می کنی.

کمی بیاندیشیم 42

سه شنبه, 8 ژانویه, 2013

عظمت خدای هرکس ، به اندازه بزرگی ذهن اوست.

موریس مترلینگ

********************

به دنبال کسانی نباش که با آنها زندگی کنی،

به دنبال کسانی باش که بدن آنها نتوانی زندگی کنی.

شکسپیر

*************************

به جای آنکه تاریکی را لعنت کنی،شمعی روشن کن