برچسب ها بـ ‘منور’

لذت یک لحظه مادر داشتن

دوشنبه, 9 آوریل, 2012

تاج از فرق فلک برداشتن

جاودان آن تاج بر سرداشتن

در بهشت آرزو ره یافتن

هر نفس شهدی به ساغر داشتن

روز در انواع نعمت ها و ناز

شب بتی چون ماه در بر داشتن

صبح از بام جهان چون آفتاب

روی گیتی را منور داشتن

شامگه چون ماه رویا آفرین

ناز بر افلاک اختر داشتن

چون صبا در مزرع سبز فلک

بال در بال کبوتر داشتن

حشمت و جاه سلیمانی یافتن

شوکت و فر سکندر داشتن

تا ابد در اوج قدرت زیستن

ملک هستی را مسخر داشتن

برتو ارزانی که ما را خوش تر است

لذت یک لحظه “مادر” داشتن

 

گذر عمر

سه شنبه, 5 جولای, 2011

عمر خود را به جهان،در چه طريقي راني؟

اين بهادار زمان را ،چه مقدر داني؟

عمر ما مي گذرد،هرچه كني مي گذرد

آخر اي جان جهان،از چه خرابش سازي؟

هريكي تكه اي از نقش وجود اوييم

هر يكي جلوه اي از روح خدا در كاني

بايد از كان درآييم و تراشي بخوريم

تا منور بكنيم،تيرگي هرجايي

اين جهان جاي تن آسايي و حيراني نيست

منشين ساكن و كالا مشو هر دكاني

ما به دنياي درون،روح خدا را داريم

پس چرا در بيرون،سفله شويم و جاني؟