برچسب ها بـ ‘منافع’

تکه های ناب 34

چهار شنبه, 2 ژانویه, 2019

ابلیس می تواند از کتاب مقدس جهت منافع خود آیه بیاورد.

شکسپیر