برچسب ها بـ ‘منافع’

تصویر نوشته 136

سه شنبه, 8 اکتبر, 2019

تکه های ناب 34

چهار شنبه, 2 ژانویه, 2019

ابلیس می تواند از کتاب مقدس جهت منافع خود آیه بیاورد.

شکسپیر