برچسب ها بـ ‘مكر’

چرا؟

شنبه, 9 جولای, 2011

ظلم ها با خود كنيم،آخر چرا؟

اين همه مكر و دغل با خود چرا؟

ما براي وصل كردن آمديم

بي وفايي با خود و ياران چرا؟

آدميت،ياري خلق خداست

دشمني با مردم دانا چرا؟

بهر جاهل،بايدت كاري كني

تا شود دانا،دوري از آنان چرا؟

اين خلايق نزد ما مهمان بوند

دشمني با ميهمان جان چرا؟

ما همه راهي به يك مقصد شويم

پس خجالت نزد آن مقصد چرا؟

در حريم يار سوزيدن خوش است

ناله هاي بي سبب،از يار رنجيدن چرا؟