برچسب ها بـ ‘معبد کوچک نوعدوستی’

بهار هنگامه رویش است

شنبه, 9 آوریل, 2011

در بهار همه چیز نو می شود،البته پربارتر از سال قبل.

اینک برای معبد کوچک نوعدوستی هم زمان تصمیم گیری فرا رسید.

در آخرین روز بارگزاری مطالب سال گذشته(21 اسفند)در مورد ادامه یا تعطیلی سایت نظر خواستم و درخواست همکاری در مورد توسعه آن(در صورت ادامه کار)نمودم.

12 نفر اعلام نظریه کردند و 2 نفر هم اعلام آمادگی برای همکاری در ادامه راه بصورت گروهی.

هر 12 یار همراه تاکید بر ادامه راه داشتند،البته همراه با پیشنهاداتی اصلاحی و همراهان و همدلان عزیزم،سینا و ساقه اعلام آمادگی فرمودند در مورد راه اندازی بخش های کتابخانه و خلاقیت و کارآفرینی که این بسیار دلگرم کننده بود و امید دهنده.

رویش بهار امسال صورت پذیرفت!ومن منتظر بهارهای بعدی هم خواهم ماند که بسیار ایمان به تکامل در طول زمان دارم.

پس ادامه خواهیم داد،با خوشحالی از ایجاد یک گروه کوچک برای آینده در پیش رو و امید بسیار به بزرگ شدن این گروه در طول راه.

و با دلگرمی و امید به اینکه شاید بتوانیم ولو به اندازه ذره ای دلهای نوع بشر را به سمت همدلی و دوست داشتن یکدیگر سوق دهیم.

چنین باد.