برچسب ها بـ ‘مطلب’

مقالات 60

یکشنبه, 14 آگوست, 2016

– دومین مطلبی که به ذهن خواننده ممکن است برسد،این است که :چرا بدون رضایت من نوعی،به این دنیا آورده و برده می شوم؟
خلقت من از ازل یک وصله ناجور بود
من که خود راضی به این خلقت نبودم،زور بود
و باز پاسخی که می توانم به خود دهم این است که:هنوز راه بسیار درازی مانده تا آدمی به حکمت خلقت خود ،پی برد.ما تازه در مرحله ای از مراحل متعدد سیر انسان به سوی تکامل و پیوستن به خالق هستیم. در حالی که خرده دانشی داریم و اندک اطلاعاتی،چگونه می توانیم به این سوال مهم پاسخ دهیم؟
آیا بهتر نیست حال که به خالق قادر و بی نقص این جهان(با تدبر در تمامی پدیده های خلقت همچون بدن خود آدمی،یا ترتیب سیارات و کهکشان ها و…….)ایمان آورده ایم و او را خرد و عقل مطلق می دانیم،در این مورد نیز به او اطمینان کرده و این راه پرفراز و نشیب را با تکیه به عقل و ایمان خویش ادامه دهیم و امیدوار باشیم که در این راه از کمک ها،راهنمایی ها و بخشش ها و رحمت او در مقابل اشتباهات خود،برخوردار خواهیم شد؟
من در ادامه این مراحل به اینگونه نگاه خالق هستی به خود، اشاراتی خواهم داشت.

چرا؟

سه شنبه, 1 ژانویه, 2013

به راستی نمی دانم چرا؟

چرا برای امروز مطلبی آماده نکرده بودم؟

فراموش کردم!

کاری که هرگز فکر نمی کردم دچارش شده ام.

یعنی دوران پیری شروع شد؟!

واگویه ها 26

سه شنبه, 2 اکتبر, 2012

به خود می گویم

باید دوباره شروع کنم

این دو سه مطلب ناتمام را تمام کنم

کتاب هایم را می گویم

اما

باز هم نمی توانم

احساس می کنم بی فایده است

و اهمیتی برای کسی ندارد

درست فکر نمی کنم؟

برنامه آینده!

چهار شنبه, 14 مارس, 2012

این آخرین مطلب سال جاری است و به مانند سال گذشته از نیمه دوم فروردین مجددا و به خواست خدا در خدمتتان خواهم بود.

اما برنامه ریزی من برای سال آینده به شکل زیر پیش بینی شده است.لطفا اگر نظر اصلاحی دارید ،طی این ایام به من اعلام فرمایید.متشکرم

                                           مطالب شخصی                  از دیگران

   شنبه ها                                 آزاد                                  آزاد

 یک شنبه ها                     در جستجوی خویش             عاشقانه ها

دوشنبه ها                                 شعر                               شعر

سه شنبه ها                           وا گویه ها                    کمی بیاندیشیم

چهارشنبه ها                           کوچه مردها                    عارفانه ها

 

برایتان سالی همراه با سلامتی،دلخوشی و عزت آرزومندم.

یا حق

از حافظ

سه شنبه, 22 فوریه, 2011

تفسير شما از اين غزل رند شيراز چيست؟

مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست

 که به پیمانه کشی شهره شدم روز الست

من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق

  چارتکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست

می بده تا دهمت آگهی از سر قضا

که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست

کمر کوه کم است از کمر مور این جا

ناامید از در رحمت مشو ای باده پرست

جان فدای دهنش باد که در باغ نظر

 چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست

حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد

یعنی از وصل تواش نیست به جز باد بدست

از بابا افضل کاشانی

یکشنبه, 20 فوریه, 2011

 

عيبي است بزرگ بر کشيدن خود را
و ز جمله خلق برگزيدن خود را
از مردمک ديده ببايد آموخت
                                        ***********
ديدن همه کس را و نديدن خود را
بداصل گدا چو خواجه گردد نه نکوست
فرقي ننهد ميانه‌ي دشمن و دوست
گر دايره کوزه ز گوهر سازند
                                        ***********
از کوزه همان برون تراود که در اوست
اي دل تو ز خلق هيچ ياري مطلب
و ز شاخ برهنه سايه داري مطلب
عزت ز قناعت است و خواري ز طمع
                                     ************
با عزت خود بساز و خواري مطلب
 
چندين غم مال حسرت دنيا چيست
هرگز ديدي کسي که جاويد بزيست
اين يک نفس که در تنت عاريت است
                                     ************
با عاريتي عاريتي بايد زيست
بالا مطلب زهيچ کس پيش مباش
چون مرهم نرم باش و چون نيش مباش
خواهي که ز هيچ کس به تو بد نرسد
                                      ************
بدخواه و بد آموز و بد انديش مباش
تا چند کني اي تن بي شرم گناه
يک لحظه نمي کني بدين چرخ نگاه
با موي سياه امدي نامه سفيد
                                      *************
با موي سفيد مي روي نامه سياه
گر زانکه هزار بنده آزاد کني
ور زانکه هزار مسجد آباد کني
ور زانکه هزار شب در آيي به نماز
آنت ندهد که خاطري شاد کني