برچسب ها بـ ‘مسعود فراستخواه’

کلید توسعه ایران 32

چهار شنبه, 27 می, 2020

آقای مسعود فراستخواه در مطلبی تحت عنوان “آموزش و پرورش و خلقیات ایرانی” می فرماید:
ما ملتی با هوش متوسط در سطح جهان بوده ایم،اما بنا بر تحقیقات و مطالعات انجام شده طی سال های گذشته،بهره هوشی ایرانیان کاهش یافته است.بحث مطرح در این زمینه آب رفتن هوش ایرانی است. چگونه ذخیره ژنتیکی جامعه کم می شود؟
مثلا وقتی به هوش های چندگانه گاردنر مراجعه می کنیم می بینیم ما در این سرزمین نمی توانیم شکوفایی هوش های چندگانه را در فرزندان این سرزمین فراهم کنیم،وضعیت غالب مدارس چه بسا خلاقیت آنها را از بین ببرد و یا شیوه هایمان به گونه ای است که روحیه همیاری یا تفکر انتقادی و دیگر قابلیت های عالی انسانی را چندان نمی تواند رشد بدهد.