برچسب ها بـ ‘مرحوم’

ایران و ایرانی 42

یکشنبه, 24 فوریه, 2013

مرحوم دکتر بازرگان می گفت:

حقیقت هرقدر هم که تلخ باشد باید با آن روبرو شد.ملتی که بخواهد برای نجات و سعادت خود قیام کند، باید ظرفیت کافی برای درک معایب ومشکلات را دارا باشد.

انسان درست نشده است که در گذشته زندگی کند و راجع به گذشته حرف بزند.مگر اینکه شناسایی صحیح گذشته برای کمک به حال و به پیشروی در زمان و برای شناختن آینده باشد.

پس باید به نکات زیر توجه داشته باشیم:

الف- طبیعت چه از طریق محیط و چه از طریق قیاس چنان دست قاهر و عامل قاطعی نیست که بشر در برابرش مغلوب مطلق باشد.

ب- وضع معیشت زراعتی ما و شرایط جغرافیایی ایران و دنیا،مدتهاست که تغییر کرده است.علاوه بر ورود صنعت و تجارت و مشاغل فکری و فنی و تغییر روال زندگی،روابط دیرینه ما با دنیای خارج ،جامعه را خواه ناخواه در مسیری دیگر انداخته است

ج- با هوش سرشار و قدرت ابتکار و انطباقی که داریم،توجه صحیح به مسائل و مواریث و معایب ملی و اتخاذ تصمیم به چاره جویی و اقدامات اصلاحی که به دست خودمان انجام شود،عامل جهش قوی و سازنده بزرگ خواهد بود.

 

اتلاف عمر

شنبه, 13 اکتبر, 2012

با کوله باری از تجربه و شوقی وافر به انجام خدمتی،بیحاصل روزگار را می گذرانم.

نصیحتم می کنند که:نمان و برو.

می گویم:کجا؟من ریشه در این خاک دارم.هیچ جا جز همینجا آرام نخواهم داشت.

می گویند:پس بسوز و بساز.

ومن یاد حرف عزیزی می افتم که از مرحوم پدرش نقل می کرد که هروقت از او می پرسیدند :چه می کنی؟

می گفت : در حال ضایع کردن عمر خود هستم!