برچسب ها بـ ‘محرومان’

حیرانیم!

دوشنبه, 22 می, 2017

چشم بگشا و ببین خلق جهان حیرانند
جملگی در پی اوهام و هوس می رانند
کس نداند که چرا پای در این خاک نهاد
همه عالم و هستی،ملک خود می دانند
کار ما خوردن و آسودن وبیعاری نیست
ای خوش آنان که جهان را چو پلی می دانند
چند روزی به جهان خدمت محرومان باش
همچو آنان که به دلهای گرفتار امید می کارند

دل نوشته های سفر(1)

شنبه, 9 آوریل, 2011

قسم به غربت آوارگان

و به یاد تنهایی محرومان از عشق

قسم به لذت دوست داشتن

و به یاد آنانکه در میان خودی ترین انجمن ها حقیرند

قسم به همدلی و همراهی و یاری

و به یاد تنهایان بیکس

قسم به قدرت خدا بر جهان

و به یاد همه فراموش شدگان درگاه الهی

قسم به دل شکفته از محبت یاری

و به یاد دل شکسته همه آوارگان دور از وطن

قسم به عشق و به معشوق و به یاد آنکه دل آرام گیرد از او

که برنگیرم دل از تو ای همراه

که برنگیرم دل از تو ای همدل