برچسب ها بـ ‘متعال’

کرونا و بشریت 28

شنبه, 14 نوامبر, 2020

به قول آقای داود مدرسیان:

برخی کج راهه می روند و می گویند دین و علم در برابر کرونا باختند! اما واقعیت این است که نه دین و نه علم شکست نخوردند بلکه این بشر بود که زانو زد.
دین که هیچوقت ادعا نکرده بود من فرمول ساخت داروی همه بیماری‌‌ها را دارم؛ دین که هیچوقت ادعا نکرده بود بیماری‌ها صرفاً با دعا و نیایش حل می‌شود.آنهایی که همچنین ادعایی کرده اند ادعای خودشان است نه دین!
علم هم مدعی نبود که من همه چیز را تا حالا کشف کرده ام و پاسخ تمامی سؤالات و ابهامات بشر را داده ام. علم دریای عمیقی است که هنوز بشر به همه ابعادش احاطه پیدا نکرده است. پس درست آن است که بگوئیم انسان به همه علم دست نیافته نه اینکه بگوئیم علم شکست خورد. بشر با این همه پیشرفت طی صدها و هزاران سال، هنوز به کل علم دست نیافته. علم کامل نزد خداوند متعال است.