برچسب ها بـ ‘فومن’

به کجا برم غمم را؟

شنبه, 22 دسامبر, 2012

صبح ها معمولا کمی پیاده روی دارم تا برسم به محل کارم و در این طی مسیر یکی از مشغولیات من،خواندن آگهی هایی است که بر دیوار ها نصب کرده اند.

از آگهی فروش زمین 200 متری در فومن گرفته تا حراج ها و فروش های مختلف حتی در داخل آپارتمانهای مسکونی!

اما امروز یک آگهی دیدم که تنم لرزید!نوشته بود:

پدر و مادری ،به علت فقر و تنگدستی ،بچه خود را که هنوز به دنیا نیامده است،واگذار می نمایند! شماره تلفن:………………..

خدایا،کمکشان کن تا خودشان فرزندشان را بزرگ نمایند.این حق آن ها نیست؟