برچسب ها بـ ‘فنای نفس’

عارفانه ها(1)

چهار شنبه, 11 آوریل, 2012

                             خدای را آنجا دیدم که خود  را ندیدم                                            

******

سفر پنج است:
اول به پای
دوم به دل
سوم به همت
چهارم به دیدار
پنجم در فنای نفس

******

چون نیستی خویش به وی دهی
او نیز هستی خویش به تو دهد

شیخ ابوالحسن خرقانی

ابوالحسن خرقانی

شنبه, 5 فوریه, 2011

شیخ ابوالحسن خرقانی

عاشق و شیدای او بودم،بعد از خواندن “جوانمرد،نام دیگر تو”عاشق تر و شیدا تر شدم!شیخ ابوالحسن خرقانی را می گویم.

احساس می کنم قرابتی با او دارم و نقطه اتصالی که هرچه می گذرد پررنگ تر می شود.گویی برادر بزرگتر یا پدر روحانی من است که در طول زمان انفاس الهیش به من می رسد و افسوس که دریافت کننده لایقی نیستم.

در این دنیا که ندیدمش-هرچند قصد دارم به زودی به زیارت مزارش بروم-پس سعی می کنم،سالک راهش باشم،هر چقدر که توان دارم،بدین امید که در دنیای دیگر زیارتش کنم و گردی از معرفتش به خداوند را به روحم بپاشد.چنین باد.

بیشتر در باره اش بدانیم: (بیشتر…)

از شیخ ابوالحسن خرقانی

سه شنبه, 14 دسامبر, 2010

خدا را آنجا دیدم که خود را ندیدم

*********

سفر پنج است:

اول به پای

دوم به دل

سوم به همت

چهارم به دیدار

پنجم در فنای نفس

**********

چون نیستی خویش به وی دهی

او نیز هستی خویش به تو دهد

**********

آن کس که نماز کند و روزه دارد،به خلق نزدیک بود

و آن کس که فکرت کند،به خدای