برچسب ها بـ ‘فعالیت’

در قلمرو سکوت 6

یکشنبه, 9 ژوئن, 2019

اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ھﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺸﮑﻞ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻧﺨﻮاھﯽ داﺷﺖ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻔﯿﺪ ﺣﺎل دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ در ﻋﻤﻞ ﻧﺘﯿﺠﮫ دھﺪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎھﻠﯽ در ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪاوم در ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮑﻮ

هفتمین سالگرد 3

شنبه, 9 سپتامبر, 2017

چندین بار از شما یاری خواستم و بجز یکی دوبار مرا و سایر مراجعین به معبد را میهمان نظرات و آرا و مطالب خود نفرمودید اما من ناامید نیستم.
آنقدر در میزنم تا در برویم باز کنید!
در آغاز هشتمین سال فعالیت معبد نوعدوستی باز هم این تقاضا را تکرار می کنم و دست تمنای همکاری و یاری به سویتان داراز می کنم.
شوق این را دارم تا شما یاران ثابت معبد نوعدوستی مرا یاری نمایید تا عطر عشق و محبت بیشتری را در دنیای مجازی پراکنده سازد و رود خروشان نوعدوستی را پرآب تر سازیم.
اعلام نظریات و راهنمایی های شما در مورد ساختار و تنوع مطالب ارائه شونده و همچنین ارسال مطالب در مورد معضلات اجتماعی و راه حل تبدیل این معضلات به نعمت های جامعه این معبد را بیشتر در خور برخورداری از ویژگی “نوعدوستی” خواهد نمود.

جشن در معبد نوعدوستی

شنبه, 4 اکتبر, 2014

چهار سال گذشت و وارد پنجمین سال فعالیت معبد نوعدوستی شده ایم،برای خود عمری شده است!

در این مدت 5781 مطلب در نقاط مختلف سایت گنجانده ایم و بیش از 7161 مطلب از ساکنین معبد ،دیدگاه های مختلف ،مطرح شده است و از لطف خدا اکثریت مطالب و دیدگاه های نوشته شده با این نیت و منظور بوده که آدم تر شویم و به خدا نزدیکتر که هرچه هست،اوست.

به همه ساکنین دائمی و مهمانان گاه به گاه معبد خسته نباشید می گویم و درخواست ماندگاری و تلاش بیشتر برای آدم شدنی بهتر از امروز.

بر خاطر ما گرد ملالی ننشیند

آیینه صبحیم و غباری نپذیریم

ما چشمه نوریم، بتابیم و بخندیم

ما زنده عشقیم نمردیم و نمیریم

واگویه ها 13

سه شنبه, 3 جولای, 2012

همیشه به دنبال آرامش بوده ام

در جوانی با فعالیت و جنبش و دوندگی و امید

و اکنون به آرامی و لبخند و ناامید

ناامید از رسیدن به این حقیقت که:

در این دنیا آرامشی وجود ندارد

تا زنده ای باید بدوی

و دیگر اینکه :چرا دائم از ظلم دیگران به خود شکایت می کنیم؟

ظالم ترین فرد به ما،خودمان هستیم

و از چنگ این “خود” جز با مرگ ،رهایی نمی یابیم

شاید آرامش،در مرگ باشد

شاید……………!